Wat houdt de naturalisatieceremonie in?

Wat houdt de naturalisatieceremonie in?

Een naturalisatieceremonie is een ceremonie voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of de optieprocedure. Het is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. De naturalisatieceremonie is jaarlijks op 15 december tijdens de nationale naturalisatiedag.

Wat is het verschil tussen naturalisatie en optie?

Bij naturalisatie moet u in principe afstand doen van uw oorspronkelijke nationaliteit; bij een optieverklaring is het in de meeste gevallen mogelijk om u uw eigen nationaliteit te behouden (als het land van herkomst dat ook toestaat).

Kun je als Nederlander een dubbele nationaliteit hebben?

Sinds 6 januari 2014 wordt als iemand de Nederlandse nationaliteit heeft, een of meer andere nationaliteit(en) niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich inschrijft.

Kan ik een Nederlands paspoort krijgen?

U kunt een Nederlands reisdocument (paspoort of identiteitsbewijs) aanvragen in uw eigen gemeente als u als Nederlander staat geregistreerd in de BRP. Iedereen in Nederland vanaf 14 jaar moet een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) bij zich hebben.

Wat is naturalisatieverzoek?

Voor wie is de aanvraag naturalisatie U wilt de Nederlandse nationaliteit aanvragen met een verzoek om naturalisatie. Een van deze situaties geldt voor u: U woont in Nederland met een verblijfsvergunning. U woont in Nederland als burger van de Unie.

Hoe vaak naturalisatieceremonie?

De naturalisatieceremonie is 1 keer per maand en op 15 december tijdens de nationale Naturalisatiedag.

Wat is optie Nederlanderschap?

Voorwaarden optie kinderen Uw minderjarig kind kan samen met u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. U vult dit dan in op de optieverklaring. Uw kind moet op het moment van de aanvraag in Nederland wonen met een geldige verblijfsvergunning. Kinderen van 16 en 17 jaar moeten aanwezig zijn bij de aanvraag.

Hoe lang duurt Optieprocedure?

Via een korte (3 maanden) eenvoudige procedure voor Nederlander worden. Dit heet de optieprocedure. U moet wel behoren tot een in de wet genoemde bijzondere groep. Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden.

Related Posts