Wat is de ontbinding van een huurcontract?

Wat is de ontbinding van een huurcontract?

De uitvoering van werken tot wederopbouw, van verbouwings- of renovatiewerken is één van de redenen die de voortijdige ontbinding van het huurcontract door de verhuurder rechtvaardigt. Zijn huurder opzeggen mits betaling van een schadevergoeding

Kan de verhuurder het huurcontract voortijdig verbreken?

De verhuurder kan het huurcontract voor de hoofdverblijfplaats voortijdig verbreken op de verjaardag van elke driejarige periode. Hij zal een schadevergoeding verschuldigd zijn aan de huurder. Rechtsvordering in geval van onbetaalde huur Als de bemiddelingsprocedure tot niets heeft geleid, kan de eigenaar een gerechtelijke procedure starten.

Wat gebeurt er met het huurcontract naar aanleiding van een feitelijke scheiding?

Wat er gebeurt met het huurcontract naar aanleiding van een feitelijke scheiding is afhankelijk van wat de rechter beslist want de wetgever heeft hier niets over bepaald. Indien een koppel uit elkaar gaat, neemt men dus best contact op met de verhuurder om het huurcontract te laten aanpassen zodat eventuele achterstallige huur niet meer kan

Wanneer kan je een huurcontract opzeggen?

Als je dat niet doet, wordt je contract stilzwijgend verlengd. Als huurder kan je wel op elk moment je huurcontract opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn begint dan op de eerste dag van de maand die volgt op de opzegging van de huur.

Wat is de huurtermijn van een huurovereenkomst?

3 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het eerste jaar; 2 maanden huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het tweede jaar; 1 maand huur indien de huurovereenkomst na verloop van de opzegtermijn eindigt tijdens het derde jaar.

Wat is een opzegging van een huurcontract van lange duur?

Opzegging van een huurcontract van lange duur door de huurder. Een voorbeeld hiervan is het overlijden van de bloed- of aanverwant die de woning heeft betrokken. Deze opzegmogelijkheid in het voordeel van bloed- of aanverwanten kan uitdrukkelijk in de huurovereenkomst uitgesloten zijn.

Related Posts