Wat is de reden van het schisma?

Wat is de reden van het schisma?

Volgens de kerken in het West-Romeinse rijk ging de Heilige Geest namelijk uit van de Vader én de Zoon, terwijl de oosterse kerken uitgingen van de Vader, via de Zoon. Met het grote Schisma in 1054 ontstonden de oosters-orthodoxe of Byzantijnse kerk en de rooms-katholieke of Latijnse kerk.

Wat is een schisma binnen de kerk?

In het christelijk jargon heeft ‘schisma’ de betekenis van ‘kerkscheuring’. Het kan duiden op het opzettelijk verbreken van de kerkelijke eenheid, op de duurzame toestand waarin kerken van elkaar gescheiden zijn of de ontwikkeling van een eigen genootschap door schismatici.

Hoe ontstond het Oosters Schisma?

De politieke aanleiding tot het grote schisma was, in de 11e eeuw, de kwestie van de heerschappij over zuid-Italië. De Noormannen hadden daar een aantal Byzantijnse gebiedsdelen weten te veroveren.

Wat betekent het grote schisma van 1054?

In 1054 vond het Oosters Schisma, ook wel eens Groot Schisma genoemd, plaats. Dit was een kerkscheuring in de christelijke kerk, waarbij er een splitsing kwam tussen de oosters-orthodoxe kerken en de Rooms-Katholieke Kerk.

Waarom het celibaat?

De gedachte achter het celibaat was dat de geestelijkheid zich niet op het aardse en lichamelijke (seks) moest richten, maar op het hemelse, geestelijke niveau: God en het hogere. Overigens is het celibaat niet een typische levensregel van het katholieke christendom.

Hoe is de Reformatie ontstaan?

In de zoektocht naar de sporen van de Reformatie zijn we weer even terug op de plek waar het in 1517 begon: in Wittenberg, waar Luther zijn 95 stellingen publiceerde en waar dezer dagen de Duitse Kirchentag plaatsvindt. Deel 15 van een serie.

Wat zijn seculiere geestelijken?

Zo bestaan er ook seculiere geestelijken. Zij zijn wél religieus, alleen leven ze niet in een kloosterorde maar daarbuiten, ‘in de wereld’. In dat geval betekent seculier dus ‘wereldlijk’, en heeft het niet de betekenis ‘onkerkelijk’ of ‘niet-religieus’. Vroeger kwam naast seculier de variant seculair voor.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oosterse en westerse kerk na het schisma?

Volgens de Latijnse Kerk ging de Heilige Geest uit van de Vader (God de Vader) en de Zoon (Jezus Christus), volgens de oosterse Kerken slechts van de Vader, via de Zoon.

Wat betekent het woord oecumene?

[→ Gr. oikoemenè (gè) = bewoonde (aarde)], het bewoonde deel van de aarde.

Wat is de betekenis van inquisitie?

De Inquisitie was een kerkelijk instituut ter bescherming van het ‘zuivere geloof’. Deze rechtbank van de Katholieke Kerk spoorde ketters op en veroordeelde deze voornamelijk de doodstraf. Het woord inquisitio betekent in het Latijns onderzoek.

Hoe duur was een aflaat?

Met een aflaat kon de duur van de zondestraf, die overbleef na de vergeving van de zondeschuld, worden verminderd. Door een aflaat werd de straf dus korter. Zo’n aflaat kon worden verdiend door het doen van goede werken of in ruil voor giften.

Wat geloofden de Katharen?

Net als de manicheeërs geloofden zij in twee goddelijke principes: het Goede en het Kwade. Beide zijn in een eeuwige strijd met elkaar verwikkeld. Het Goede (God) staat voor het zuiver geestelijke; het Kwade (Satan) staat voor het stoffelijke en het ‘vleselijke’, dat is alles wat met lichamelijke lusten te maken heeft.

Related Posts