Wat is de taak van de VN Mensenrechtenraad?

Wat is de taak van de VN Mensenrechtenraad?

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council, UNHRC) is het VN-orgaan dat zich richt op de naleving van de verdragen voor de mensenrechten. Alle landen zullen door UNHRC beoordeeld worden, te beginnen met de landen die zitting hebben in deze raad.

De Mensenrechtenraad bespreekt ontwerpteksten van verdragen en verklaringen. Zij kan speciale rapporteurs, deskundigen en werkgroepen aanstellen. Het Centrum voor Mensenrechten is het secretariaat, gevestigd in Genève (met enkele stafleden in New York), voor diverse VN-organen op het terrein van de mensenrechten.

Wat zijn de hoofdorganen van de VN?

Als hoofdorganen van de Verenigde Naties worden ingesteld: een Algemene Vergadering, een Veiligheidsraad, een Economische en Sociale Raad, een Trustschapsraad, een Internationaal Gerechtshof en een Secretariaat.

Wat zijn de taken van de Verenigde Naties?

De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

Wie zit in VN?

Huidige leden

Lidstaat Toetreding
Verenigd Koninkrijk 24 oktober 1945
Verenigde Arabische Emiraten 9 december 1971
Verenigde Staten 24 oktober 1945
Vietnam 20 september 1977

Wat zijn de vijf werkgebieden van de VN?

Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945. De VN richt zich op vijf kernactiviteiten: vrede en veiligheid, economische en sociale ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire zaken en internationaal recht.

Waarom grijpt de VN niet in?

Zodra er een crisis dreigt, komt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in een spoedzitting bijeen. Vijftien landen bepalen op zo’n moment wat er wel of niet gaat gebeuren. Maar als de Verenigde Staten dwars gaan liggen of de Sovjet-Unie bijvoorbeeld een veto uitspreekt, dan gebeurt er helemaal niks.

https://www.youtube.com/watch?v=cLe0wl3l5Ss

Related Posts