Wat is de VROM?

Wat is de VROM?

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

Welke minister gaat over volkshuisvesting?

Om meer regie te nemen in de volkshuisvestelijke opgave en de inrichting van Nederland, presenteert minister Hugo de Jonge aankomende periode de Nationale Woon- en Bouwagenda met zes onderliggende programma’s.

Wie heeft VROM opgeheven?

Op 14 oktober 2010 is het ministerie van VROM opgeheven. Ruimte en Milieu zijn toen samengevoegd met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wie is minister van woningbouw?

Hugo de Jonge (44) wordt minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij is de eerste minister voor deze specifieke posten sinds het toenmalige ministerie van VROM (de M stond voor Milieu) in 2010 werd opgeheven. De Jonge was in het vorige kabinet onder premier Rutte minister van Volksgezondheid.

Welke ministeries zijn er en waar houden ze zich mee bezig?

Ministeries

 • Algemene Zaken (AZ)
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Defensie (Def)
 • Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Financiën (Fin)
 • Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Justitie en Veiligheid (JenV)

Wie zijn de ministers van Nederland?

Lijst van Nederlandse ministers

Minister Partij of stroming Departement
J.W. (Johan) Albarda SDAP Waterstaat Waterstaat Waterstaat Financiën a.i.
W. (Wil) Albeda CDA Sociale Zaken
A.H.M. (Augustinus) Albregts KVP zonder Portefeuille (Economische Zaken)
J.G.M. (Hans) Alders PvdA Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Wie is verantwoordelijk voor wonen?

In het nieuwe kabinet Rutte III wordt Kajsa Ollongren (D66) verantwoordelijk voor woonbeleid. Vandaag werd zij benoemd als minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bouwen en wonen vallen onder haar verantwoordelijkheden.

Wat voor ministers zijn er?

Ministeries

 • Ministerie van Algemene Zaken.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Ministerie van Defensie.
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
 • Ministerie van Financiën.
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Welk ministerie gaat over klimaat?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie.

Welk ministerie gaat over milieu?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht.

Wie zijn de 12 ministers?

Kabinet-Rutte III

 • Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Ministerie van Defensie (Def)
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
 • Ministerie van Financiën (Fin)
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Hoeveel ministeries zijn er?

12 ministeries en 16 ministers Er zijn ook ministers zonder portefeuille. Zij werken vanuit een departement, maar geven geen politieke leiding aan dat ministerie. Bijvoorbeeld de minister voor Medische zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Related Posts