Wat is de VVP prijs?

Wat is de VVP prijs?

De vaste verrekenprijs is een schatting van de gemiddelde inkoopprijs en de gemiddelde inkoopkosten. Bij inkoopkosten kun je denken aan bestelkosten, invoerkosten en transportkosten. De vaste verrekenprijs (VVP) wordt ook wel de verwachte gemiddelde inkoopprijs genoemd.

Wat is de vaste verrekenprijs?

De vaste verrekenprijs is een schatting van de gemiddelde inkoopprijs (inclusief de geschatte inkoopkosten) voor een komende periode. De vaste verrekenprijs berekenen we door de inkoopprijs te verhogen met een opslag voor inkoopkosten.

Wat is het VVP systeem?

De geschatte gemiddelde inkoopprijs noem je een vaste verrekenprijs(VVP). Bij dit systeem worden alle ingekochte en verkochte goederen gewaardeerd tegen de VVP. Prijsverschil is het verschil tussen de werkelijke inkoopprijs en de VVP.

Heeft voorraad invloed op winst?

Hoe hoger de voorraad, hoe minder geboekte inkopen, hoe hoger de winst. Let op. Als dat echter jaar op jaar zou plaatsvinden, dan komt er een moment dat die veel te hoge (theoretische voorraad) eens overgeboekt moet gaan worden naar de inkopen.

Waar staat VVP voor?

VVP staat voor: vaste verrekenprijs. Bijzondere vorm van een standaardprijs, omdat naast de inkoopprijs ook opslagen voor inkoopkosten zijn opgenomen in het bedrag waarvoor de goederen of grondstoffen in de boekhouding worden opgenomen.

Hoe waardeer ik mijn voorraad?

Normaal gesproken waardeert u de voorraad tegen kostprijs. Alleen voor incourante goederen mag u een lagere waarde nemen dan de kostprijs. Dit zijn producten die moeilijk te verhandelen zijn, zoals kleren en schoenen die uit de mode zijn.

Hoe hoger de voorraad hoe hoger de winst?

Hoe hoger de voorraad, hoe minder geboekte inkopen, hoe hoger de winst. Let op. Als dat echter jaar op jaar zou plaatsvinden, dan komt er een moment dat die veel te hoge (theoretische voorraad) eens overgeboekt moet gaan worden naar de inkopen. Op dat moment ontstaat een behoorlijke margeval.

Kan je afschrijven op voorraad?

Heeft uw voorraad een opbrengstwaarde, dan mag u de voorraad niet zomaar volledig afschrijven. U moet een waardedaling onderbouwen (verkoop-, inkoop- en voorraadadministratie). Als er gedurende het jaar niets uit de voorraad verkocht is, is dat een duidelijke aanwijzing voor incourantheid.

Hoe voorraad afschrijven?

Incourante voorraad afboeken Dit doe je door de boekwaarde van het defecte product van de totale waarde van de voorraad af te boeken als zogenaamde “Afwaardering”. Hierdoor wordt jouw voorraad minder waard op de balans. Wel mag je de btw over het incourante product terugvragen aan de Belastingdienst.

Is voorraadwaardering verplicht?

Ten eerste wordt dit in het traditionele boekhouden vaak zo gedaan dus denkt men vaak dat het zo moet. Wij hebben diverse malen aan de belastingdienst gevraagd of het verplicht is, en het antwoord was steeds: nee.

Wat doet voorraad met de winst?

Je hoeft geen belasting te betalen over je voorraad. Belasting betaal je over de winst. De winst zijn de opbrengsten minus de kosten in een jaar. Als je voorraad koopt is dat een herverdeling van je activa, dit heeft niets met winst te maken.

Is voorraad winst?

Als voorraad is ingekocht en de marktprijs nadien is gestegen tot boven de fiscale boekwaarde, hoeft dus nog geen winst te worden genomen zolang de voorraad niet is verkocht. Een verlies op voorraad mag al wel worden genomen zodra dat verlies voorzienbaar is.

Related Posts