Wat is een publieke werkgever?

Wat is een publieke werkgever?

Zowel gemeentebesturen, politie, brandweer, OCMW’s, onderwijs, De Lijn, Kind & Gezin… behoren tot de openbare sector. Maar evengoed de NMBS, de Post, de ziekenhuizen en bibliotheken… .

Wat is een publieke taak?

Beschrijving: Een taak die het bestuursorgaan uitvoert voor de behartiging van een publiek of algemeen belang. Toelichting: Het gaat om taken waarbij het bestuursorgaan handelt in de hoedanigheid van overheid (overheidsoptreden).

Wie hebben een publieke taak?

Het is van groot belang voor het openbaar bestuur dat werknemers met een publieke taak – zoals ambulancemedewerkers, brandweermensen, onderwijzers en conducteurs – en politieke ambtsdragers hun taak veilig en integer kunnen uitoefenen. Verbaal en fysiek geweld zijn onacceptabel.

Wat is werken in de privésector?

Werknemers in de privésector (vennootschappen, vzw’s) zijn aan hun werkgever gebonden door een arbeiders- of bediendecontract. De privésector omvat alle bedrijven en organisaties die niet beheerd of gerund worden door de overheid.

Wat is de particuliere sector?

Particuliere sector = De particuliere sector zijn alle ondernemingen en organisaties die voornamelijk als doel hebben winst te maken.

Wat is een publiek bedrijf?

De publieke sector is de verzamelnaam voor alle overheidsorganisaties en semioverheidsorganisaties. De publieke sector is de tegenhanger van de private sector. De term publieke sector wordt doorgaans alleen gebruikt in economisch verkeer en dus niet binnen de overheid zelf.

Wat is een publieke taak gemeente?

Taken van gemeenten houdt bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen (BRP). geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs. geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien.

Wat is een veilige publieke taak?

Het programma Veilige Publieke Taak was van 2007 tot en met 2016 een programma binnen de directie Arbeidszaken Publieke Sector. Het programma beoogde agressie tegen medewerkers met een publieke taak tegen te gaan.

Wat is publiek geweld?

Geweld tegen werknemers met een publieke taak Werknemers met een publieke taak werken in dienst van de overheid of voeren namens de overheid taken uit. Bijvoorbeeld politieagenten, ambulancepersoneel en leraren. Fysiek en verbaal geweld tegen mensen die een publieke taak vervullen is onacceptabel.

Welke sectoren zijn er naast de private sector?

Wie valt onder de CAO wet?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Een cao is een verzameling van afspraken over arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden die geldt voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak.

Related Posts