Wat is een statische oorlog?

Wat is een statische oorlog?

Uitputtingsoorlogsvoering, of attritie, (in het Engels: attrition warfare) treedt op als er in een oorlog geen mogelijkheid meer is om de vijand snel te verslaan of te vernietigen. Het is kenmerkend voor moderne oorlogen, waar compromisloos wordt doorgevochten tot een zijde totaal verslagen is of zich overgeeft.

Uitputtingsoorlogsvoering, of attritie, (in het Engels: attrition warfare) treedt op als er in een oorlog geen mogelijkheid meer is om de vijand snel te verslaan of te vernietigen.

Wat betekend statische?

[Gr. statikos = tot stilstaan brengend, van statos = staande, van stam sta- = staan] bn 1 op de statica betrekking hebbend; 2 op het evenwicht betrekking hebbend; 3 zich in evenwicht bevindend; niet beweeglijk of bewogen, in rust; stabiel, onveranderlijk, zonder beweging; statische elektricite…

Wat is het verschil tussen statisch en dynamisch?

Over het algemeen kan je zeggen dat iets wat verandert of beweegt, dynamisch is. Statisch betekent dan dat alles onveranderd blijft. Zo zou je een standbeeld statisch kunnen noemen, en een danser dynamisch. In de fysica spreekt men soms over dynamische en statische effecten van een kracht.

Wat is een statisch persoon?

Een statisch personage (ook wel een ‘flat character’ genoemd) maakt in tegenstelling tot een dynamisch personage geen enkele verandering door. Zo’n personage is simpel en is vaak opgetrokken rond één karaktertrek of een typerende persoonlijkheid. Statische personages zijn dus voorspelbaar.

Wat is statisch gedrag?

stijf; niet beweeglijk of de indruk wekkend dat er beweging is; het tegenovergestelde van dynamisch.

Wat is een ander woord voor statisch?

1) Beweging 2) Bezonken 3) Blijvend 4) Het evenwicht betreffend 5) Immobiel 6) In evenwicht 7) Niet beweeglijk 8) Niet bewegend 9) Niet veranderd 10) Onbeweeglijk 11) Onb… bewegingloos.

Wat is het verschil tussen een statisch en dynamisch ip adres?

Een vast IP-adres maakt een computer die op internet is aangesloten vindbaar. Als een IP-adres verandert zoals bij een dynamisch IP-adres kan gebeuren, wordt deze computer van buitenaf mogelijk niet herkend.

Wat is dynamisch tekenen?

Dynamisch lijntekenen is een tekentechniek waarbij met losse bewegingen veel lijnen op papier komen en het potlood het blad niet meer verlaat. Je tekent met je hand(en) maar beweegt ook zelf mee.

Related Posts