Wat is een voorbeeld van specialisatie?

Wat is een voorbeeld van specialisatie?

In de studie wordt een specifieke afstudeerrichting ook wel een specialisatie genoemd. Zo heeft men bijvoorbeeld in de medische wetenschap vele medisch specialismen. Met de industriële revolutie is in de economie een vergaande arbeidsdeling doorgevoerd. Een specifiek beroep wordt ook wel een specialisatie genoemd.

Wat betekent zich specialiseren?

specialiseren – regelmatig werkwoord uitspraak: spe-ci-a-li-se-ren 1. ervoor zorgen dat je er heel deskundig of bijzonder in wordt ♢ hij heeft zich gespecialiseerd in hardrijden Regelmatig werkwoord: spe-ci-a-li-se-ren …

Wat is een voorbeeld van parallellisatie?

is het horizontaal samenvoegen van twee geledingen op eenzelfde hoogte van de bedrijfskolom. De onderneming neemt er in feite een andere activiteit bij. Voorbeelden van parallellisatie zijn het grootwinkelbedrijf (supermarkten en warenhuizen), en de ontwikkelingen in het bankwezen.

Wat is parallellisatie in een bedrijfskolom?

Parallellisatie betekent dat een bedrijf zijn assortiment gaat verbreden en is dus het tegenovergestelde van specialisatie. Een bedrijf gaat dus meer soorten goederen verkopen of produceren. Producten uit een andere bedrijfskolom die in hetzelfde stadium verkeren worden nu door hetzelfde bedrijf geproduceerd.

Wat is specialisatie landbouw?

Veranderingen in een bedrijf (bijv. in de landbouw) waarbij de nadruk op één of enkele producten komt te liggen.

Wat is een specialisme?

specialisme – zelfstandig naamwoord uitspraak: spe-sja-lis-me 1. onderwerp waar iemand zeer deskundig in is ♢ het repareren van fietsen is zijn specialisme Zelfstandig naamwoord: spe-sja-lis-me het specialisme…

Hoe schrijf je specialiseren?

Het woord specialiseren staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Wat is het verschil tussen specialisatie en parallellisatie?

Related Posts