Wat is een zelfstandige bedrijfsleider?

Wat is een zelfstandige bedrijfsleider?

De werkzaamheden zijn commercieel, financieel of technisch van aard en worden verricht buiten een arbeidsovereenkomst. De bedrijfsleider is in dat geval een zelfstandige die een leidinggevende functie uitoefent, denk aan algemene directeurs, commerciële, financiële en technische directeurs.

Hoe zo min mogelijk belasting betalen?

De beroepskosten die je als werknemer of ambtenaar maakt, leveren je een belastingvermindering op. Je hoeft er zelfs helemaal niets voor te doen. De fiscus trekt gewoon een forfaitair bedrag af van je inkomen en zo betaal je minder belastingen.

Wat is een onbezoldigd mandaat?

Onbezoldigd mandataris ‘In rechte’ onbezoldigd zijn betekent dat in de statuten of in een verslag van de algemene vergadering ondubbelzinnig en uitdrukkelijk vermeld staat dat de mandataris geen bezoldiging ontvangt. Er mag geen enkele uitzonderingsclausule vermeld worden.

Wat is de functie van bedrijfsleider?

De Bedrijfsleider geeft leiding aan een bedrijf. Bij grotere ondernemingen of winkelketens neemt de Bedrijfsleider de leiding van één van de vestigingen op zich. De Bedrijfsleider moet van allerlei zaken binnen het bedrijf op de hoogte zijn en hier voldoende kennis van hebben.

Hoe wordt de 80 regel berekend?

De stelregel is dat uw uiteindelijke pensioen niet hoger mag liggen dan 80% van uw laatste normale bruto jaarbezoldiging. Met pensioen bedoelen we hier zowel het wettelijke als eventuele extralegale beroepsgebonden pensioen zoals een VAPZ, IPT of groepsverzekering.

Waarom 80%-regel?

​De 80 %-regel bepaalt het aanvullend pensioen dat u als bedrijfsleider op een fiscaalvriendelijke manier kunt opbouwen. ​Met een IPT of individuele pensioentoezegging bouwt u via uw vennootschap een aanvullend pensioen op. Dat wordt door de overheid fiscaal aangemoedigd. De fiscale stimuli zijn wel geplafonneerd.

Related Posts