Wat is het nut van een bestemmingsplan?

Wat is het nut van een bestemmingsplan?

Het doel van een bestemmingsplan is het vastleggen van het ruimtelijk beleid van de gemeente voor een bepaald gebied. In een bestemmingsplan staat wat er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast.

Hoe oud mag een bestemmingsplan zijn?

Artikel 3.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening (“Wro”) bepaalt dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Zijn bestemmingsplannen wel ouder, dan geldt op basis van datzelfde artikel een sanctie voor de gemeente.

Hoelang duurt een bestemmingsplan wijziging?

Bestemmingsplanprocedure. De procedure voor het bestemmingsplan wordt op basis van het Besluit ruimtelijke ordening, de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Awb doorlopen. De doorlooptijd, zonder voortraject, is op basis van de wettelijke termijnen 26 tot 31 weken.

Wat is de bestemming van mijn woning?

De eerste mogelijkheid is om bij de gemeente de bestemming op te vragen. U kunt hiervoor bellen naar de gemeente. Een grotere gemeente heeft meestal een aparte afdeling die informatie over bestemmingsplannen verschaft. Anders kunt u het opvragen bij de afdeling Bouwen en Wonen.

Wat is een bestemmingsplan in Nederland?

Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Achtergrond. Bij een Een bouwblok is een ruimtelijke figuur, waarvan het bouwvlak wordt aangegeven op een plankaart. Een gebouw mag alleen geplaatst worden binnen de grenzen van het bouwblok.

Wat is de procedure voor een bestemmingsplan?

De procedure voor een bestemmingsplan volgt de gebruikelijke Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure uit de Awb: Bij een bestemmingsplanwijziging of een vrijstelling van het bestemmingsplan is niet uitgesloten dat objecten in de directe omgeving minder waard worden doordat bijvoorbeeld het uitzicht mogelijk belemmerd wordt.

Wat is de meest aangewezen bestemmingsplan?

Bij het opstellen van bestemmingsplannen kan gekozen worden uit verschillende planvormen: Gedetailleerd bestemmingsplan. Voor bestaande woonwijken, bedrijventerreinen etc. is een gedetailleerd bestemmingsplan de meest aangewezen vorm. Globaal bestemmingsplan.

Wat is een agrarisch bestemmingsplan?

In het buitengebied hebben percelen vaak een agrarische bestemming. In een bestemmingsplan kan zijn aangegeven of er in een gebied een sportcomplex mag komen of bijvoorbeeld een camping. Er staat ook waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen.

Een bestemmingsplan in Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Achtergrond. Bij een Een bouwblok is een ruimtelijke figuur, waarvan het bouwvlak wordt aangegeven op een plankaart. Een gebouw mag alleen geplaatst worden binnen de grenzen van het bouwblok.

De procedure voor een bestemmingsplan volgt de gebruikelijke Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure uit de Awb: Bij een bestemmingsplanwijziging of een vrijstelling van het bestemmingsplan is niet uitgesloten dat objecten in de directe omgeving minder waard worden doordat bijvoorbeeld het uitzicht mogelijk belemmerd wordt.

Bij het opstellen van bestemmingsplannen kan gekozen worden uit verschillende planvormen: Gedetailleerd bestemmingsplan. Voor bestaande woonwijken, bedrijventerreinen etc. is een gedetailleerd bestemmingsplan de meest aangewezen vorm. Globaal bestemmingsplan.

In het buitengebied hebben percelen vaak een agrarische bestemming. In een bestemmingsplan kan zijn aangegeven of er in een gebied een sportcomplex mag komen of bijvoorbeeld een camping. Er staat ook waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen.

Related Posts