Wat is het verschil tussen katholiek en protestant?

Wat is het verschil tussen katholiek en protestant?

Protestanten beroepen zich op het gezag van de Bijbel alleen. Rooms-katholieken daarnaast ook op het kerkelijke leergezag en de traditie. Protestanten hebben geen paus, bisschoppen en priesters, een hiërarchie zoals in de rooms-katholieke kerk. Protestanten hebben geen beelden in hun kerk en vereren geen heiligen.

Waar geloof je in als je katholiek bent?

Geloof. Katholieken geloven in God, zijn zoon Jezus en de Heilige Geest. Elk jaar met Kerstmis vieren zij de geboorte van Jezus. Met Goede Vrijdag herdenken zij de dood van Jezus en op Pasen vieren zij de verrijzenis uit de dood.

Wat houd protestant zijn in?

Het protestantisme gelooft dat iemands zonden vergeven worden door het geloof in Jezus Christus (sola fide). In de Rooms-Katholieke Kerk kan dit door het verkrijgen van de absolutie na het biechten van de zonde tegenover een priester.

Hoe noem je iemand die katholiek is?

De Katholieke Kerk noemt zichzelf katholiek omdat zij als geheel door Christus is gezonden tot de gehele mensheid. ‘Katholiek’ komt van het Griekse bijvoeglijk naamwoord καθολικος (katholikos), dat ‘universeel’ betekent.

Waar geloof je in als je protestant bent?

Net als bij andere christenen is de Bijbel het heilige boek van de protestanten. Binnen de protestanten vind je ook weer andere stromingen, zoals de hervormden, de gereformeerden en de baptisten. Het woord orthodox betekent het ‘juiste’ geloof.

Wat mag je niet als je katholiek bent?

Officieel mogen gelovigen op vrijdagen en op bijzondere dagen zoals Aswoensdag geen vlees of ander voedsel consumeren. Jongeren onder 14 jaar en bejaarden vormen een uitzondering. In de praktijk houden vooral op Goede Vrijdag veel gelovigen zich aan de oproep tot soberheid. Dan herdenken ze immers de dood van Jezus.

Wat mogen katholieken niet?

Het is de bedoeling niet of nauwelijks te eten en te drinken, geen geslachtsgemeenschap te hebben, en in het algemeen afstand te nemen van alle verslavingen en hartstochten die de weg tot God kunnen versperren.

Hoe bidden protestanten?

Zitten, staan, knielen, je handen gevouwen, open of omhoog; allemaal manieren om je gevoel te uiten. Zo kun je zelfs dansend bidden! Sommigen vinden het fijn om God een brief te schrijven. Anderen bidden door hardop of in stilte te spreken.

Hoe noem je mensen die protesteren?

Een betoging of demonstratie is een verzameling mensen (betogers of demonstranten genoemd) die bij elkaar gekomen zijn om iets te bepleiten, in de meeste gevallen om ergens tegen te protesteren, waarbij wordt geprobeerd aan te tonen dat er onder de bevolking een groot draagvlak is voor het doel van de demonstratie.

Wat is het verschil tussen katholiek en anglicaans?

De anglicanen zien zichzelf als derde weg tussen de Rooms-Katholieke kerk en de protestantse kerken, zoals de Lutherse kerk en de gereformeerde tradities, in. De Rooms-Katholieke Kerk legt de nadruk op de apostolische overlevering van de traditie. De protestantse kerken vinden de basis van hun geloof in de Bijbel.

Related Posts