Wat is <>?

Wat is <>?

> en < zijn vergelijkingstekens. > betekent groter dan en noemen we het groter dan teken. < betekent kleinder dan en noemen we het kleiner dan teken.

Wat betekent groter dan en kleiner dan?

Groter-dan- en kleiner-dan-tekens worden gebruikt om getallen en uitdrukkingen te vergelijken. Het groter-dan-teken is >. Dus 9>7 lezen we als ‘9 is groter dan 7’. Het kleiner-dan-teken is <.

Welk getal is groter?

Positief en negatief Een positief getal is groter dan nul en een negatief getal is kleiner dan nul. Met positieve en negatieve getallen kun je rekenen.

Wat is meer 1 3 of 1 4?

1/4 deel = 25 % 1/2 deel = 50 % 3/4 deel = 75 % 1 geheel = 100 %

Waar plaats je het groter dan teken?

Uitleg. Trek een rechtopstaand streepje (hier rood) langs het haakje, als je een k van het teken < kan maken (bijvoorbeeld |< ) dan is het kleiner dan, de ander > is groter dan.

Wat betekent ≥?

≥ groter dan of gelijk aan, in programmeertalen ook >= en GE.

Welke getal is het kleinst?

Er zijn maar tien cijfers namelijk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 (als je uitgaat van het tientallig stelstel). 0 (nul) is daarvan het kleinste cijfer.

Is een positief getal groter dan een negatief getal?

Positieve getallen zijn groter dan 0 en je hoeft er niets voor te zetten (mag wel, dan staat er een plusteken voor: +5, +30 (spreek uit plus vijf, plus dertig) enzovoort. Onder 0 zijn alle getallen negatief. Een positief getal is dan ook altijd groter dan een negatief getal.

Welke breuken zijn gelijk aan 1 4?

De breuken 6/24 en 4/24 zijn gelijknamige breuken. We kunnen de breuken 1/4 en 1/6 ook gelijknamig maken door met andere getallen te vermenigvuldigen. 3/12 en 2/12 zijn gelijknamige breuken.

Hoe reken je 1 3 deel uit?

Wanneer iets 1/3 deel is van iets anders, kan je de breuk omzetten naar een kommagetal: 1/3 = 0,33… Dit wil dan zeggen dat het ongeveer 33 % zal zijn. (Het kommagetal x 100, dus.) Dit is logisch, aangezien een ‘geheel’ steeds 100 % is. 1/3 daarvan is 33,33…

Hoe typ je een groter dan teken?

Typ wiskundige symbolen.

Symbool Naam Code
Groter dan of gelijk aan 242
Kleiner dan of gelijk aan 243
π Pi 227
° Graden 248

Welk min getal is groter?

De getallen worden op de getallenlijn van links naar rechts van klein naar groot geplaatst. Getallen kleiner dan nul zijn negatief en groter dan nul positief. Negatieve getallen zijn te herkennen aan het minteken (−). Getallen zijn in groepen of soorten onder te verdelen.

Welke teken is groter dan?

Het groter-dan-teken is >. Dus 9>7 lezen we als ‘9 is groter dan 7’. Het kleiner-dan-teken is <. De andere twee ongelijkheidstekens zijn ≥ (groter dan of gelijk aan) and ≤ (kleiner dan of gelijk aan).

Hoe schrijf je 2 8 miljoen in cijfers?

Een miljoen is een 1 met 6 nullen: 1.000.000; in totaal dus 7 cijfers. Een miljard is 1000 miljoen, dus een 1 met 9 nullen: 1.000.000.000; in totaal dus 10 cijfers. Omwille van de leesbaarheid zetten we bij grote bedragen leespunten.

Related Posts