Wat is tijdelijke werkloosheid?

Wat is tijdelijke werkloosheid?

Tijdelijke werkloosheid is de situatie waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk is geschorst en dit geheel of gedeeltelijk. Slechts een aantal situaties kunnen aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid en elk van die situaties werd strikt gereglementeerd, waarbij er specifieke procedures gelden.

Hoe verminderen de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid?

Anders dan bij volledige werkloosheid verminderen de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid niet. Op een tijdelijke werkloosheidsuitkering moet je bedrijfsvoorheffing betalen (26,75 %), behalve op de uitkeringen voor de periode van mei 2020 tot en met december 2020, waarin de voorheffing tijdelijk beperkt is tot 15 %.

Wat zijn tijdelijke werklozen?

Tijdelijke werklozen zijn in principe vrijgesteld van de verplichte inschrijving als werkzoekende en hoeven zich ook niet beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt. Toch zijn er uitzonderingen voor sommige groepen van tijdelijke werklozen:

Wat is het bedrag van de werkloosheidsuitkering?

Het bedrag van de werkloosheidsuitkering bedraagt in alle gevallen 65% van het loon. Op alle uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Wanneer wordt het bedrag aangepast? Zolang de werknemer in dienst blijft bij dezelfde werkgever, blijft het bedrag van zijn uitkering in principe behouden.

Wat is de basisvoorwaarde voor de tijdelijke werkloosheid?

De basisvoorwaarde is natuurlijk dat de werkgever op een correcte manier de tijdelijke werkloosheid om economische redenen inroept en aangeeft bij de RVA. Gaat de werkgever ergens in de fout en stelt hij werknemers ten onrechte tijdelijk werkloos, dan zal de werknemer daar echter niet het slachtoffer van worden.

Wat is het aantal uren tijdelijke werkloosheid in de maand?

Voor voltijdse werknemers en voor deeltijdse werknemers die geen aanvullende werkloosheidsuitkering als deeltijdse ontvangen (de zogenaamde inkomensgarantie-uitkering) wordt dit aantal dagen berekend met de volgende formule : (P x 6) / Q, waarbij: P = aantal uren tijdelijke werkloosheid in die maand.

Related Posts