Wat is tijdskrediet met motief?

Wat is tijdskrediet met motief?

Wat is tijdskrediet met motief? Het tijdskrediet kadert in de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het is enkel van toepassing voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector. Als een werknemer van uw onderneming, van uw vzw, enz.

Kan de werkgever loopbaanonderbreking weigeren?

In principe is loopbaanonderbreking slechts mogelijk wanneer uw werkgever schriftelijk zijn akkoord heeft gegeven. Dat betekent dat de werkgever de gevraagde onderbreking zou kunnen weigeren.

Welke uitkering bij tijdskrediet met motief?

Dat kan. Meer zelfs, je krijgt ook een uitkering als je tijdskrediet opneemt….Tijdskrediet uitkering: de bedragen.

Jonger dan 51 jaar
Meer dan 5 jaar anciënniteit – alleenwonend 308,21 euro bruto – 215,75 euro netto
Meer dan 5 jaar anciënniteit – niet-alleenwonend 308,21 euro bruto – 255,36 euro netto
1/5 tijdskrediet

Hoe werkt tijdskrediet?

Met dit tijdskrediet kan je je uurrooster verminderen met 1 volledige dag of 2 halve dagen per week, zodat je 80% van een voltijdse arbeidsduur blijft werken. Dit kan enkel als je voltijds tewerkgesteld bent in een uurrooster van 5 dagen per week of meer.

Kan iedereen loopbaanonderbreking nemen?

Je hebt in principe recht op tijdskrediet indien je bent tewerkgesteld in de privésector, ongeacht of je arbeider of bediende bent. Er zijn evenwel een aantal beperkingen: Het aantal werknemers dat in jouw onderneming tijdkrediet opneemt, mag de wettelijke drempel nog niet bereikt hebben.

Hoeveel maanden recht op tijdskrediet?

De cao nr. 103 voorziet momenteel in een recht op tijdskrediet met motief tot maximum 51 maanden voor de zorgmotieven en tot maximaal 36 maanden voor het motief opleiding. Samen mogen de periodes van tijdskrediet met een zorgmotief en met motief opleiding niet meer dan 51 maanden bedragen.

Related Posts