Wat is uitwisseling van informatie?

Wat is uitwisseling van informatie?

informatie-uitwisseling – Zelfstandignaamwoord 1. het delen van informatie tussen twee of meer verschillende organisaties ♢ Samenwerking in Europa bij de bestrijding van terrorisme is cruciaal.

Wat betekent uitgewisseld?

(wisselde uit, heeft en is uitgewisseld), bij wisseling geven, in ruil geven; indrukken uitwisselen.

Hoe noem je het uitwisselen van informatie?

communicatie = •het uitwisselen van informatie.

Wat is een uitwisselingsstudent?

Het voornaamste doel van een uitwisselingsstudent is een nieuwe taal leren. Tegelijkertijd leer je ook een andere cultuur kennen, van binnen en buiten, door interculturele uitwisselingen. Een uitwisseling voortgezet onderwijs in het buitenland is een belevenis op zich.

Hoe schrijf je informatie-uitwisseling?

informatie-uitwisseling zelfst. naamw. (de) 1) het wederzijds delen van informatie Economie Voorbeelden: `Optimale informatie-uitwisseling is de basis voor een succesvolle samenwerking van alle partners.

Wat is verleiden?

verleiden – Werkwoord 1. (ov) tot kwaad brengen ♢ Adam werd door Eva verleid in de appel te bijten. 2. iemand overhalen om iets te doen of te laten ♢ De reclame probeerde mensen te verleiden om het product te kopen.

Wat is de betekenis van communicatie?

De definitie van communicatie luidt: bedoeld of onbedoeld (bewust of onbewust) een bepaalde boodschap overbrengen op iemand anders. Deze boodschap bevat informatie, die bestaat uit gedachten, gevoelens en/of gedrag. Dus eigenlijk communiceer je altijd, ook als je niets zegt.

Wat behoort tot communicatie?

Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling. Bij communicatie is er altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. De zender in het communicatieproces probeert informatie over te dragen naar de ontvanger door middel van de boodschap.

Waarom een uitwisseling gaan?

Een nieuwe taal leren, nieuwe vrienden maken en een nieuwe cultuur ontdekken tijdens een semester in het buitenland; voor velen is een Erasmus uitwisseling een levenservaring die ze nooit zullen vergeten.

Wie kan op Erasmus?

Met het uitwisselingsprogramma Erasmus kunt u, tijdens uw opleiding aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, een deel van uw studies of uw stage in een ander Europees land volgen. De studiepunten die u daar behaalt, tellen mee voor uw diploma in Vlaanderen.

Wat betekent verleidelijke?

verleidelijk – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ver-lei-de-lijk 1. prettig om te zien of om naar vooruit te zien ♢ jouw zus is een verleidelijke vrouw Bijvoeglijk naamwoord: ver-lei-de-lijk is verleidelijker dan…

Wat betekent in verleiding brengen?

verleiding – Zelfstandignaamwoord 1. het verleiden van iets of iemand ♢ Zij kon de verleiding om in het water te springen niet weerstaan. Woordherkomst Naamwoord van handeling van verleiden met het achtervoegsel -ing.

Related Posts