Wat kun je doen als iemand weigert medicatie in te nemen?

Wat kun je doen als iemand weigert medicatie in te nemen?

Als de cliënt de medicijnen weigert of niet kan slikken, dan moet de verzor- gende of verpleegkundige dit noteren op de toedienlijsten in het zorgleefplan. Bovendien moeten zij dit rapporteren aan de leidinggevende en de arts.

Welke rol speelt de apotheek in de verstrekking van geneesmiddelen?

Apothekers controleren op veilig gebruik medicijnen In een gesprek met de cliënt gaat de apotheker na of het medicijn nodig is en of het op de juiste manier wordt gebruikt. Dit moet leiden tot een veiliger gebruik van geneesmiddelen en een betere gezondheid van de patiënt.

Wat is de beste tijd om medicijnen in te nemen?

Koppel het aan vaste, terugkerende momenten in de dag. Dus bijvoorbeeld voor een maaltijd, het tandenpoetsen of voordat je gaat slapen. Aantal innamemomenten: hoe vaker je medicijnen op een dag moet innemen, hoe groter de kans dat je je medicijnen vergeet in te nemen.

Wat betekent zo nodig medicatie?

Zo nodig medicatie. Artsen schrijven regelmatig medicijnen voor die ‘zo nodig’ gegeven mogen worden. Het gaat dan vaak om pijnstillers of slaapmedicatie. De arts moet in het zorgdossier aangeven wanneer verzorgenden deze medicijnen mogen toedienen.

Waar kan ik medicijnen kopen zonder recept?

Receptmedicijnen kunt u alleen bij een apotheek kopen. Voor zelfzorgmedicijnen heeft u geen recept nodig. Deze medicijnen kunt ook bij de drogist of in de supermarkt krijgen.

Welke wet is van toepassing bij medicatietoediening?

De Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. De wet bevat voorschriften om een veilig gebruik van geneesmiddelen te stimuleren.

Wat zijn de hoofdgroepen van medicijnen?

/Lijst medicijnen

 • ADHD-middelen.
 • Alzheimer-middelen.
 • Anti-epileptica.
 • Antidepressiva en lithium.
 • Antihistaminica.
 • Antihypertensiva.
 • Antipsychotica.
 • Benzodiazepinen.

Waarom Medicatieverificatie?

Medicatiefouten leiden tot herstelwerkzaamheden door de zorgverleners, hogere kosten voor de zorg en niet op de laatste plaats tot extra lijden van de patiënt. Om medicatiefouten bij opname en ontslag te verminderen, is een actueel en waarheidsgetrouw medicatieoverzicht bij opname en ontslag van levensbelang.

Welke wetgeving is van toepassing rondom de verstrekking van medicatie?

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de voorschrijver van de medicatie?

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van normen voor medicatieveiligheid bij voorschrijven ligt bij de zorgsector zelf. Zorgaanbieders, koepelorganisaties en patiënten moeten samen uitmaken wat verantwoorde zorg is. Dit legt de sector vervolgens vast in normen en richtlijnen.

Waarom bloeddrukverlagers s avonds innemen?

Het innemen van bloeddrukverlagers ’s avonds voor het slapengaan vermindert het risico op hart- en vaatziekten én vroegtijdig overlijden, zo blijkt uit een groot Spaans onderzoek.

Wat is de beste tijd om een bloeddrukverlager in te nemen?

Over het algemeen wordt geadviseerd om bloeddrukverlagende medicatie in de ochtend in te nemen (Farmacotherapeutisch Kompas). Ik geef bij ACE remmers vaak het advies om deze in de avond, op de rand van het bed, in te nemen, met name vanwege de bloeddrukdaling die gelijk na inname op kan treden.

Hoe kun je medicatie aftekenen?

Als je medicatie geeft moet je zelf de medicatie controleren en aftekenen. Anders weet je zelf niet of je het juiste geeft. En je moet zelf aftekenen voor wat je hebt gedaan en dat dat klopt. Jantiene Faas 4/9/2017.

Wat is de verantwoordelijkheid voor medicatie toedienen?

Je dient als zorgmedewerker medicijnen toe als de cliënt dit zelf niet kan, of de verantwoordelijkheid niet kan dragen. Als je als zorgmedewerker de verantwoordelijkheid hebt voor het toedienen van de medicatie aan de cliënt, zijn de volgende punten van belang: Gereed maken van medicatie (en eventueel: malen) Klaarzetten, aanreiken, toedienen.

Waarom medicijnen niet met melk innemen?

Medicijnen niet met melk innemen. Het hoge calciumgehalte in melk heeft hetzelfde effect als de zouten van het mineraalwater. Melk is daarom niet geschikt voor innemen van pillen. En op een vergelijkbare manier kunnen ook yoghurt, kaas of kwark de werking van verschillende medicijnen verstoren. Dat is vooral het geval bij antibiotica.

Wat kan het gevolg zijn als je een medicijn niet op de juiste wijze toedient?

Mogelijke problemen zijn: Medicatie in retardvorm zorgt voor een vertraagde vrijstelling in de darmen. Het pletten, openen of breken van dit soort medicatie kan leiden tot een versnelde opname hiervan. Voor medicatie met een nauwe therapeutische marge kan dit leiden tot een intoxicatie.

Hoe zorg je voor medicatieveiligheid?

 1. Let op dat de medicijnen goed bewaard worden.
 2. Zorg ervoor dat je ongestoord kunt werken met medicatie.
 3. Houd bij het roosteren rekening met medicatieveiligheid.
 4. Dubbele controle van risicovolle medicijnen is voor de veiligheid van de cliënt.
 5. Meld altijd medicatiefouten.
 6. Bronnen en meer lezen.

Wat is geen inwendige toediening?

Rectaal (via de anus) – bijvoorbeeld met een zetpil of een klysma. Op de slijmvliezen (verstuiving) – mondspray, neusspray. Door indruppeling – oogdruppels, neusdruppels en oordruppels.

Wat is een mic en Mim?

Het gaat om meldingen incidenten cliënten (MIC) en meldingen incidenten medewerkers (MIM). Op basis van deze meldingen worden per locatie verbetertrajecten opgezet die de kwaliteit van onze zorg en de werkomstandigheden voor onze medewerkers continu verbetert.

Wat te doen bij medicatie vergeten?

Ga gewoon volgens het normale schema verder en neem zeker niet twee porties tegelijk in. Dit geldt vaak ook voor receptgeneesmiddelen die een arts heeft voorgeschreven. Raadpleeg voor de zekerheid altijd de bijsluiter of neem contact op met je apotheker.

Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat bij opname bekend is wat voor medicijnen een patiënt gebruikt, en in welke hoeveelheid.

Related Posts