Wat mag je met een grasland?

Wat mag je met een grasland?

Wat je zeker mag doen, is alles wat landbouwgerelateerd is. Het plaatsen van een moestuin, het houden van kippen, een weide maken voor paarden of schapen… Zelfs een boomgaard of wijngaard op landbouwgrond zetten, is toegelaten. Een serre of stal plaatsen op landbouwgrond kan ook.

Waarom grasland vernieuwen?

Waarom grasland vernieuwen? Elke veehouder heeft zijn eigen redenen om grasland te ver- nieuwen. Daarbij kan genoemd worden een veranderende verkaveling, cultuurtechnische maatregelen of een teruggang in productiviteit, kwaliteit en smakelijkheid van het gras.

Wat is permanent grasland?

Het Natuurdecreet definieert ‘historisch permanente graslanden’ als volgt: ‘een halfnatuurlijke vegetatie bestaande uit grasland gekenmerkt door het langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij …

Waarom grasland scheuren?

Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden met voorwaarden waarin u uw grasland op klei, veen en zand- en lössgrond mag scheuren of vernietigen. Deze regels zijn opgesteld om te voorkomen dat er te veel stikstof uitspoelt.

Wat betekent grasland scheuren?

van grasland e.d., het voor de eerste maal omploegen om tot bebouwing over te kunnen gaan. Bij het scheuren van graslanden op kleigronden verdient het aanbeveling die reeds in het najaar te ploegen.

Is landbouwgrond hetzelfde als weiland?

Iedere paardenbezitter zonder eigen grond droomt ervan: een stukje grond kopen om hier de eigen paarden op te zetten. De aankoop van landbouwgrond is vaak een eerste stap in die richting. Toch mag landbouwgrond niet zomaar als weiland dienen.

Wat is het scheuren van grasland?

Grasland is grond die voor ten minste 50% is beteeld met gras dat voor voerproductie of beweiding gebruikt wordt. Grasland scheuren is de zode vernietigen, ook doodspuiten valt hieronder. 1 Grasland scheuren is verboden.

Waar mag je landbouwgrond voor gebruiken?

Landbouwgrond mag door iedereen gebruikt worden voor landbouw en tuinbouw-doeleinden. Soms is het ook toegestaan om op de grond kleine objecten zoals een blokhut te plaatsen, dat is afhankelijk van de gemeente. Voor doeleinden zoals bebouwing is landbouwgrond niet geschikt tenzij het wijzigt naar bouwgrond.

Related Posts