Wat staat er in een specifiek rapport?

Wat staat er in een specifiek rapport?

Het specifiek rapport (HSR) dient alle bijzonderheden van een betreffend voorval te bevatten, opgeschreven in begrijpelijke taal.

Wat betekent rapporten?

Een rapport is een volgens opdracht of ambtshalve uitgebracht verslag betreffende een bijzonder geval. Een rapport bevat meestal een conclusie. Een bijzondere vorm van rapport is het verbaal (niet te verwarren met de onder nr.

Hoe te rapporteren in de zorg?

Zo schrijf je een begrijpelijke rapportage over je cliënt

  • Schrijf in complete zinnen. Professionals schrijven in hun dossiers vaak heel korte zinnen, losse woorden en zinnen zonder onderwerp.
  • Schrijf objectief. Er is altijd een mate van subjectiviteit in dossiers.
  • Schrijf actief.
  • Pas op voor vaktaal en afkortingen.

Wat is PEC BV?

PEC BV is een jonge, zeer dynamische organisatie met 37 hoog gekwalificeerde professionals, die sinds begin 2001 dagelijks voor u in beweging is om de beveiliging van totaaloplossingen in informatieverwerking en informatieanalyse te ontwikkelen.

Wat wordt er geregeld in de algemene instructies?

Bij het maken van de algemene instructie heb je beschreven welke werkzaamheden de beveiligers tijdens hun dienst dienen uit te voeren.

Hoe schrijf je een report?

Hoe schrijf je een rapport?

  • Schrijf in de neutrale derde persoon.
  • Wees spaarzaam met lange zinnen.
  • Denk goed na over het gebruik van vakjargon.
  • Gebruik voorbeelden.
  • Citeer bronnen als je een stelling zelf niet beter kunt verwoorden dan de betreffende bron, of wanneer je bijvoorbeeld gebruikmaakt van statistieken.

Waar staat het nummer van een rapport?

Veel rapporten hebben een specifiek nummer. Als het rapport een nummer heeft, is dit meestal opgenomen in de database waarin je het rapport hebt gevonden. Het nummer wordt ook vaak vermeld op de omslag of titelpagina van het rapport.

Related Posts