Wat voor soort argumenten zijn er?

Wat voor soort argumenten zijn er?

Soorten argumenten

SOORT UITLEG
vermoedens Een vermoeden ondersteunt een standpunt.
geloof of overtuiging Iemand beroept zich op zijn levensbeschouwelijk overtuiging.
gezag of autoriteit Om zijn mening te ondersteunen haalt men een autoriteit / gezaghebbend persoon op een bepaald gebied aan.

Waaraan voldoet een goed argument?

Goede argumenten voldoen aan twee eisen: Een goed argument is juist. Dat wil zeggen: het is waar wat je zegt. Een goed argument is daarnaast geldig: het gaat over het onderwerp van het meningsverschil en niet over iets anders.

Wat zijn tegen argumenten?

het tegenargument zelfst. naamw. Verbuigingen: tegenargumenten een argument dat men tegen iets inbrengt Voorbeeld: `Ik was niet onder de indruk van zijn tegenargumenten.

Wat is een voorbeeld van een argument?

Voorbeeld: Het is fijn dat de aarde opwarmt, want dan kunnen we in ons eigen land lekker veel zonnen (argument voor). Maar de kans dat je huidkanker krijgt,, wordt daardoor wel een stuk groter (argument tegen).

Wat is een sterk argument?

Een sterk argument:

  • is juist of wat je zegt is waar;
  • is op feiten gebaseerd, algemeen bekend of wordt ondersteund door concrete voorbeelden;
  • is niet dubieus;
  • doet ter zake en ondersteunt je standpunt op een constructieve manier;
  • weerlegt mogelijke tegenargumenten;

Wat zijn realistische argumenten?

Realistische argumenten Het gaat erom dat je kijkt naar het realisme van het boek. Je vraagt je af of de beschrijvingen, gebeurtenissen, omstandigheden of personen overeenkomen met de werkelijkheid. Je beoordeelt dan in hoeverre een boek waarheidsgetrouw overkomt.

Hoe formuleer je een tegenargument?

Tegenargumenten formuleren Om een tegenargument te formuleren, geef je antwoord op de volgende vragen: Wat is een logisch tegenargument met betrekking tot jouw standpunt? Dit is je kernzin. Dit is altijd de eerste of tweede zin van de paragraaf of alinea.

Welke argumenten zijn het meest overtuigend?

Een goed argument moet maar voor één uitleg vatbaar zijn. Ondubbelzinnig dus. Toets bij elk argument dat je hebt – bijvoorbeeld in een onderhandeling of verkoopgesprek – of een argument dat je aanbrengt niet mogelijkerwijze op een andere wijze geïnterpreteerd kan worden. Mensen praten graag.

Hoe maak je een goed tegenargument?

Nadat je een aantal alinea’s met argumenten geschreven hebt, kun je je tekst nog sterker maken door een tegenargument te geven en deze te weerleggen. Ook dit doe je in een aparte alinea. Je bedenkt je dan waarom iemand het juist niet eens zou zijn met jouw standpunt.

Hoe verwoord je een tegenargument?

Wat zijn argumenten kindertaal?

Een argument gebruik je om een reden waarom je iets doet of niet doet te onderbouwen. Je kunt met argumenten beslissen of je iets doet of niet doet. Je kunt met argumenten ook beslissen of je iets vindt of niet vindt. Vaak zijn er argumenten voor en argumenten tegen om iets te doen of te vinden.

Wat zijn standpunten en argumenten?

Standpunt: een taaluiting waarin een spreker of schrijver zijn mening over iets weergeeft. Argument: een taaluiting waarmee een spreker of schrijver zijn standpunt verdedigt tegen kritiek.

Related Posts