Wat voor soort Tekststructuren zijn er?

Wat voor soort Tekststructuren zijn er?

Er zijn verschillende tekststructuur: opsomming. middel-doel. probleem-oplossing.

Wat is een verschijnsel verklaring?

Bij de verschijnsel-en-verklaringstructuur bespreekt de schrijver in de inleiding een bepaald verschijnsel. In het middenstuk somt hij mogelijke verklaringen op. Als de schrijver alleen verklaringen opsomt, heb je te maken met een uiteenzetting of een beschouwing.

Wat is een Onderzoeksstructuur?

De onderzoeksstructuur is geschikt voor teksten over een voorgenomen onderzoek maar ook over een afgerond onderzoek. De standaardvragen in deze tekststructuur zijn: Wat wordt er precies onderzocht? Volgens welke methode verloopt het onderzoek?

Er zijn verschillende tekststructuur:

 • opsomming.
 • middel-doel.
 • probleem-oplossing.
 • oorzaak-gevolg.
 • overeenkomst-verschil.
 • vraag-antwoord.
 • toegevend.
 • voorwaardelijk.

Hoe herken je Tekststructuren?

Onderdelen van een tekststructuur

 • Een duidelijke kop.
 • Ondersteunende tussenkopjes.
 • Een aantal signaalwoorden, zoals eerst, daarna, toch.
 • Overzichtelijkheid, wat je bijvoorbeeld bereikt door alinea’s.

Wat is reviseren van een tekst?

Reviseren betekent dat de schrijver zijn tekst, of delen ervan, opnieuw leest en herziet. De revisies kunnen betrekking hebben op de structuur van de tekst, de inhoud, de formulering, de spelling en de interpunctie. Bij het reviseren reflecteert de schrijver op zijn product.

Wat is een Taalronde?

Bij een taalronde zitten kinderen en leerkracht voornamelijk in de kring. Maar een taalronde is niet hetzelfde als een kringgesprek. Het is een doordachte opbouw van taalwerkvormen, waarbij in een korte tijdsspanne alle taaldomeinen aan bod komen, terwijl de inhoud van het taalgebruik voorop blijft staan.

Related Posts