Wat was de eerste Nederlandse kolonie?

Wat was de eerste Nederlandse kolonie?

Nederlands-Indië De eerste Nederlandse bezittingen stammen van de VOC, die onder meer op Java en in de Molukken een aantal eilanden, steden en gebieden bezat. Na de opheffing van de VOC in 1798 gingen ze op de toenmalige Bataafse Republiek over. Na 1800 werden de gebieden officieel Nederlands-Indië.

Welk land werd in 1667 een kolonie van Nederland?

Vóór 1667 is Suriname, de ‘Wilde Kust’ tussen de Spaanse en Portugese gebieden, een Engelse kolonie. Bij gebrek aan belangstelling voor een Zeeuws plan om de Engelsen tijdens de Tweede Engelse Oorlog in hun kolonie te treffen, besluiten de Zeeuwen zelf een vloot uit te rusten om de kolonie te veroveren.

Welk land was vroeger een kolonie van Nederland?

Nederland. Ook Nederland had koloniën: Nederlands-Indië (nu Indonesië), Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-Nieuw-Guinea. Daarnaast heeft Nederland nog koloniale bezittingen gehad in New York, Brazilië, Dejima, Sri Lanka langs de kust van Guinee en in Zuid-Afrika.

Welke kolonies waren er?

Koloniale mogendheden waren Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Rusland (in Siberië, Centraal-Azië en Alaska), België, Italië, Japan, de Verenigde Staten en – minder bekend – zelfs de Scandinavische landen Denemarken (Groenland, de Faeröer, de huidige Amerikaanse Maagdeneilanden.

Wat is het verschil tussen een kolonie en een handelspost?

Een handelspost is altijd al uitermate geschikt geweest om als beginpunt van een handelsstad of handelskolonie te dienen, waarbij de ontwikkelingen van die stad of kolonie zijn gebaseerd op de handel en de verwerking van grondstoffen voor die handel.

Wie heeft Nederland gekoloniseerd?

Tijdens de Gouden Eeuw was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) een kleine koloniale mogendheid. Koloniën onder heerschappij van de VOC waren: Amboina en de Banda-eilanden (de Molukken in het huidige Indonesië);

Hoeveel steden heeft Suriname?

Dit is een lijst van de grootste woonplaatsen in Suriname (schatting 2012): De 14 plaatsen waarvan een berekening in 2012 is gemaakt zijn opgenomen in de lijst.

Waar ligt Suriname informatie?

Suriname ligt in het noorden van Zuid-Amerika. Het land grenst aan Frans-Guyana in het oosten, Brazilië in het zuiden en Guyana in het westen.

Wat is een kolonie microbiologie?

In de microbiologie wordt de term anders gebruikt: daar is een kolonie een populatie van cellen die is ontstaan door celdeling van een enkele voorouder. De cellengroep die door deze wijze van vermenigvuldiging ontstaat heet in de microbiologie een kolonie en het proces noemt men kolonisatie.

Wat is een handelspost?

handelspost – zelfstandig naamwoord uitspraak: han-dels-post 1. plaats in een vreemd land waar handel wordt gedreven ♢ bij de brug over de rivier is een handelspost gemaakt Zelfstandig naamwoord: han-dels-post de han…

Related Posts