Wat was de oorzaak van de grote depressie?

Wat was de oorzaak van de grote depressie?

Deze ontstond als gevolg van de beurscrash van 1929, waarbij de aandelenkoersen op Wall Street (New York) ongekend snel kelderden. De crash werd gevolgd door een bankencrisis en een internationale schuldencrisis, waarvan de directe gevolgen vrijwel het gehele decennium voelbaar bleven.

Wat betekent grote depressie?

1) wereldwijde economische crisis van 1873 tot 1896, die volgde op de sterke economische groei die in gang was gezet door de tweede industriële revolutie in de tien jaar na de Amerikaanse Burgeroorlog; Lange Depressie.

Welke crisissen zijn er?

Economische crises in de geschiedenis

  • Jaren-1870: grote landbouwcrisis.
  • 1929: Beurskrach van 1929 in New York, met opvolgend de Grote Depressie.
  • 1973: oliecrisis van 1973, met als gevolg wereldwijde economische crisis.
  • 1980 – 1986.
  • 2001: internetzeepbel.
  • 2007-2009: kredietcrisis / Europese staatsschuldencrisis.

Hoe lang duurde de grote depressie?

De jaren 1929-1940 worden meestal aangeduid als ‘de crisisjaren’ of als ‘de grote depressie’: een lange periode van krimp in de economie en van grote werkloosheid. De crisis begon in oktober 1929 in de Verenigde Staten na de ‘Beurskrach’ en kreeg al snel de hele wereld in haar greep.

Hoe lang duurde de Grote Depressie?

Hoe lang duurt een beurscrash?

Een beurskrach of beurscrash is een plotselinge, scherpe daling van de koersen van een groot deel van de effecten op de beurs. Dit gebeurt meestal onverwachts en in tijd van een aantal dagen of enkele weken.

Wat is de crisis van het wereldkapitalisme?

Inleiding – Crisis wereldkapitalisme De economieën in de wereld raakten in de eerste decennia van de twintigste eeuw steeds meer met elkaar vervlochten. Door de toepassing van allerlei nieuwe technische vindingen mechaniseerde het productieproces en werd het mogelijk om snel en goedkoop goederen te produceren.

Related Posts