Wat was het gevolg van de Peloponnesische Oorlog voor het oude Griekenland?

Wat was het gevolg van de Peloponnesische Oorlog voor het oude Griekenland?

Voor de Peloponnesische Oorlog tussen 460–445 v.Chr., zie Eerste Peloponnesische Oorlog….

Peloponnesische Oorlog
Resultaat overwinning Peloponnesische Bond
Casus belli Kerkyra-kwestie Potidaea-kwestie Megarisch besluit
Territoriale veranderingen Ontbinding van Delisch-Attische Zeebond
Strijdende partijen

Wat is de oorzaak van de Peloponnesische Oorlog?

Frictie tussen Sparta en Athene ontstond al vroeg na de terugtrekking van de Perzen, waarbij de Spartaanse angst voor de groeiende Atheense macht een grote rol speelde. Dit zou uiteindelijk tot oorlog leiden na de bouw van de Atheense lange stadsmuren en het overlopen van Megara van Sparta naar Athene.

Wat is kenmerkend aan het Griekse landschap?

Griekenland heeft een vrij bergachtig landschap. Het binnenland is erg ruig, maar met veel natuur. Het grootste meer is het Prespameer, dat gedeeld wordt met Albanië en Noord-Macedonië. Er zijn door al die bergen maar weinig grote rivieren in Griekenland.

Wie waren Spartanen?

Het klassieke Sparta van de zesde en vijfde eeuw v. Chr. was een militaire en staatsgeleide maatschappij die zich van de buitenwereld afsloot. De Spartanen hadden genoeg aan de Peloponnesos totdat ze in conflict kwamen met het ambitieuze Athene.

Hoe ontstond de Peloponnesische Oorlog?

Sparta raakte gefrustreerd door de groeiende macht van Athene en opstanden onder bondgenoten van de steden liet de rivaliteit tussen Sparta en Athene groeien.In 431 voor Christus brak er voor de tweede maal oorlog uit tussen de twee stadstaten.

Wie waren er eerder de Grieken of de Romeinen?

De Griekse geschiedenis begint veel later dan de Egyptische, de Egyptische geschiedenis begint al 5000 voor Christus, terwijl die van Griekenland, althans de belangrijke gebeurtenissen.

Wie won Athene of Sparta?

brak er oorlog uit tussen Sparta en Athene. Athene had vooral een betere vloot, maar Sparta had een sterker landleger. Uiteindelijk won Sparta, vooral omdat ze de Ionische steden aan Perzië had beloofd. Ze deden dit om geld te krijgen van Perzië en zo hun dure veldtochten te kunnen betalen.

Waarom kregen Sparta en Athene oorlog?

Welke beroepen zullen die Metoiken gehad hebben?

Ze dienden in het leger in afzonderlijke eenheden. De metoiken kwamen op die manier in de handel en de nijverheid terecht: zij oefenden beroepen uit als koopman, kunstenaar, aannemer van bouwwerken of bankier.

Welk eiland Griekenland het mooist?

Santorini De meeste mensen zullen Santorini bestempelen als het mooiste eiland van Griekenland. Niet zo gek ook als je die picture perfect witte huisjes ziet met uitzicht op de koningsblauwe zee. Als er een van de eilanden idylisch en fotogeniek is uit dit top 5 lijstje, dan is het Santorini wel.

Hoe ontstond het oude Griekenland?

Er ontstonden de Romeinse provinciae Macedonia, Achaea en Creta. Met het uitdoven van de heidense cultuur en het voortleven van het Imperium Romanum in het christelijke Griekssprekende Byzantijnse Keizerrijk, maakte het oude Griekenland plaats voor een gekerstend Byzantijns Griekenland.

Wat is het oude Griekenland geweest?

Het oude Griekenland is het startpunt geweest van de moderne democratie. De oude Grieken leefden in een volwaardige samenleving waar sport, cultuur, theater en wetenschap belangrijke pijlers waren.

Wat is koinon in het oude Griekenland?

Koinon (Oudgrieks: Κοινον; gemeenschap, bond) is in het oude Griekenland een politieke organisatievorm. Het gaat hier of om een aaneensluiting van onafhankelijke poleis of om ethnoi in afgelegenere gebieden, waar de polis niet de overheersende vorm van samenleven was.

Wat was het ontstaan van het Perzische Rijk in Griekenland?

Atheners wisten hun stad op te bouwen tot één van de sterkste stadstaten in Griekenland. Maar in het oosten dreigde gevaar. In het Midden-Oosten, ten hoogte van het huidige Iran, was het machtige Perzische Rijk ontstaan, dat zich uitstrekte van Egypte tot India. Dit rijk stond onder leiding van Xerxes I.

Related Posts