Wat zijn de 3 belangrijkste Vertelperspectieven?

Wat zijn de 3 belangrijkste Vertelperspectieven?

Drie vertelperspectieven

 • Een ik-figuur (eerste persoon). Die dan ofwel het verhaal beleeft ofwel erop terugkijkt en dus al meer weet over de afloop.
 • Een hij-/zij-figuur (derde persoon).
 • Meerdere vertellers (Meervoudig perspectief).

Welke soort vertellers zijn er?

Er zijn verschillende soorten vertellers, zoals de ik-verteller, de onzichtbare verteller, de personale verteller en de alwetende verteller.

 • Het perspectief.
 • De verteller.
 • De diverse mogelijkheden/combinaties.
 • Vertellende ik: een ik-persoon die gebeurtenissen uit het verleden vertelt, achteraf vertelt dus.

Wat is een wisselend perspectief?

In het meervoudig perspectief wordt het verhaal verteld vanuit verschillende personen. Het ene hoofdstuk leest u het verhaal vanuit de hoofdpersoon, het andere hoofdstuk vanuit een bijpersoon. Daarom wordt het ook wel het wisselend perspectief genoemd.

Welke 3 Vertelsituaties zijn er?

Soorten vertelsituaties

 • De personale vertelsituatie . Je leest het verhaal door de ogen van één persoon.
 • De auctoriale of alwetende vertelsituatie. Net als bij de personale vertelsituatie wordt er hij en zij gebruikt.
 • De meervoudige vertelsituatie. Je ziet de gebeurtenissen door de ogen van verschillende personages.

Wat is het vertel perspectief?

Vertelvorm waarin het perspectief (point of view, focalisatie) ligt bij één of meer personages van de tekst over wie in de derde persoon wordt verteld. Bij de personale vertelvorm lijkt de verteller volledig afwezig te zijn. De gebeurtenissen worden gezien vanuit het gezichtspunt van één of meer personages.

Wat is de vertel situatie?

vertelsituatie = wijze waarop de auteur een verhaal vertelt. Het psychisch perspectief maakt deel uit van de vertelsituatie, maar bijvoorbeeld ook of het scènisch of panoramisch verteld wordt. vertelsituatie = wijze waarop de auteur een verhaal vertelt.

Wat is het verschil tussen verteltijd en vertelde tijd?

Het is de tijd dat in het verhaal is verstreken. In de zin: Vier jaar later kocht Jaap een nieuwe fiets is de vertelde tijd vier jaar, maar de verteltijd één zin. De begrippen verteltijd en vertelde tijd werden in 1946 geïntroduceerd door Günther Müller.

Wat is de Vertelsituatie van een boek?

Wat betekent Perspectieve?

Perspectief is een punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt. “Iets vanuit een bepaald perspectief zien” is een belangrijke uitdrukking.

Wat is een Auctoriële hij verteller?

Alwetende of auctoriale verteller De alwetende verteller neemt de lezer als het ware aan de hand en leidt hem door het verhaal heen. Hij legt uit wanneer er nieuwe personages optreden, wanneer er een tijdssprong gemaakt wordt of wanneer er zaken aan de orde komen die de lezer niet begrijpt.

Welke 4 Vertelperspectieven zijn er?

Inhoud

 • 1.1 Auctoriaal.
 • 1.2 Ik-perspectief.
 • 1.3 Personaal perspectief.
 • 1.4 Andere perspectieven.
 • 1.5 Afwisselende perspectieven.

Welke soort personages zijn er?

Verschillende soorten van een personage

 • De hoofdpersoon of hoofdrol: het belangrijkste personage in het stuk. Deze rol wordt vertolkt door de hoofdrolspeler.
 • De schurk. Dit is de tegenpool van de hoofdpersoon en is de tegenwerkende kracht in het conflict.
 • Bijfiguren, bijrollen of achtergrondfiguren.

Related Posts