Wat zijn de 7 universele wetten?

Wat zijn de 7 universele wetten?

Zeven Universele Wetten

 1. De wet van Mentalisme (onveranderlijk)
 2. De wet van Overeenstemming (onveranderlijk)
 3. De Wet van Trilling (onveranderlijk)
 4. De Wet van Polariteit (veranderlijk)
 5. De wet van Ritme (veranderlijk)
 6. De wet van oorzaak en gevolg (veranderlijk)
 7. De wet van Geslacht (veranderlijk)

Welke Universele Wetten zijn er?

Dus laat eens op je inwerken wat het volgende met je doet of zou kunnen gaan doen.

 1. Universele wet 1: De wet van de eenheid.
 2. Universele wet 2: De wet van de overeenstemming.
 3. Universele wet 3: De wet van trilling.
 4. Universele wet 4: De wet van polariteit, universele relativiteit.

Wat zijn universele principes?

Universele Principes zijn de richtlijnen die ons helpen om ons met liefde te verbinden en haar te gebruiken voor onszelf en elkaar.

Wat is universeel bewustzijn?

Tijdens het leven is er dan een voortdurende uitwisseling tussen persoonlijk en universeel bewustzijn. Dat doet iedereen op zijn eigen manier, waardoor er meer bewustzijn ontwikkeld wordt, dat volledig en ongebonden ter beschikking komt in de non-lokale ruimte bij overlijden.

Wat zijn de 12 universele wetten?

De 12 universele wetten en wat ze vertegenwoordigen

 1. De Wet van Goddelijke Eenheid.
 2. De Wet van Trilling.
 3. De Wet van Actie.
 4. De Wet van Overeenstemming.
 5. De Wet van Oorzaak en Gevolg.
 6. De Wet van Compensatie.
 7. De Wet van Aantrekking.
 8. De Wet van Voortdurende omzetting van energie.

Wat is de wet van polariteit?

deze wet impliceert dat elke kracht een tegenkracht kent. Ofwel de ene pool kent een tegenpool die elkaar ontmoeten om de verschillende energieën die van deze polen uitgaan weer in harmonie te brengen.

Wat is de wet van vibratie?

De Wet van Vibratie De wet van vibratie schrijft voor dat alles in het universum in een constante staat van beweging is. Wij noemen dit vibratie, en de snelheid waarmee iets vibreert noemen we frequentie. Het enige verschil tussen het ene object en de andere is de snelheid van vibratie.

Wat zijn principes voorbeelden?

Dit kunnen bijvoorbeeld eerlijkheid, geluk, vriendelijkheid of zingeving zijn. Onze principes zijn extern gericht en bepalen hoe we willen handelen in het leven. Ze zijn onze missie. Onze waarden zijn intern gericht en bepalen waarom we handelen.

Wat zijn de spirituele wetten?

Wat zijn de 7 spirituele wetten van succes volgens Deepak Chopra?

 • De wet van pure potentialiteit.
 • De wet van het karma.
 • De wet van de minste weerstand.
 • De wet van intentie en wens.
 • De wet van het afstand nemen.
 • De wet van het ‘Dharma’, ofwel doel in het leven.

Wat wordt bedoeld met in principe?

Normaal gezien, als/wanneer de regels of de gebruikelijke gang van zaken wordt gevolgd, zoals te verwachten valt onder normale omstandigheden.

Wat is een ander woord voor principe?

Andere woorden voor principe zijn basis, basisbeginsel, basislijn, beginsel, fundament, fundering, grond, grondbeginsel, grondbegrip, grondgedachte, grondlijn, grondreg, grondslag, grondstelling, hoekst, hoeksteen, hoofdbeginsel, uitgangspunt, uitgangsvorm, veronderstelling, vertrekpunt en wezen.

Wat zijn universele regels?

De term universele of kosmische wetten is een begrip binnen de esoterie. Met name in de esoterie en de new age worden Universele Wetten gezien als de basis van waaruit de mensheid kan evolueren naar een hoger bewustzijn.

Wat is spiritueel bewustzijn?

Namelijk je verstand, het denken, je gedachtenpatronen, de ‘monkey mind’ leren doorzien voor wat het is en beseffen dat jij, de observeerder van dat allemaal, iemand anders bent. Spiritualiteit gaat er dus om dat je ontdekt wie je werkelijk bent achter de lagen van het lichaam en je gedachten: jij bent het bewustzijn.

Kunnen rechten bestaan zonder plichten?

Zonder die plicht is mijn recht niets waard (1). Je hebt ook recht op vrijheid van meningsuiting, maar daarbij tevens de plicht om de rechten van anderen te respecteren en ook de openbare orde, de volksgezondheid en de goede zeden te beschermen.

Welke landen hebben het UVRM niet ondertekend?

Acht staten onthielden zich van stemming: de Sovjet-Unie plus vijf andere staten van het Oostblok, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië steunde de UVRM niet, omdat die niet in overeenstemming zou zijn met de islam. Pakistan, het grootste islamitische zelfstandige land ten tijde van 1948, tekende wel.

Wat zijn de wetten van de natuur?

Bekende voorbeelden zijn de wet van behoud van energie, de wet van behoud van massa, de wet van behoud van lading, etc. Een behoudswet is het gevolg van een symmetrie. Behoud van impuls is het gevolg van translatiesymmetrie. Behoud van energie is het gevolg van symmetrie onder tijdverschuiving.

Wat zijn spirituele wetten?

De wet van intentie en wens En al die energie kan jij gebruiken, mits je de juiste intentie hebt. De wet van intentie en wens betekent dat jij het kosmische universum aanwendt om voor jou te werken. Dit doe je door een sterke wens én intentie te hebben die een positieve invloed heeft op de mensheid.

Hoe werkt de wet van de aantrekkingskracht?

De theorie van de wet De wet van de aantrekkingskracht stelt, dat gelijksoortige trillingen elkaar gaan aantrekken. Als jij dus met je gedachten en gevoelens een bepaalde trilling uitzendt, ga je dingen aantrekken die dezelfde frequentie hebben, of ze nu positief of negatief zijn.

Dus laat eens op je inwerken wat het volgende met je doet of zou kunnen gaan doen.

 • Universele wet 1: De wet van de eenheid.
 • Universele wet 2: De wet van de overeenstemming.
 • Universele wet 3: De wet van trilling.
 • Universele wet 4: De wet van polariteit, universele relativiteit.

Wat zijn de wetten van de kosmos?

Wat wil universeel zeggen?

universeel – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: u-ni-ver-seel 1. over de hele wereld, bij iedereen hetzelfde ♢ de behoefte aan liefde is universeel 1. een universeel erfgenaam [die erft alles]…

Related Posts