Wat zijn de 8 soorten intelligentie?

Wat zijn de 8 soorten intelligentie?

8 Soorten intelligentie. 1. Verbaal-linguïstisch; woorden, taal en schrijven. Mensen die sterk zijn in linguïstisch-verbale intelligentie kunnen woorden goed toepassen tijdens zowel schrijven als spreken. Vaak zijn deze personen erg goed in het schrijven van verhalen, het onthouden van informatie en lezen.

Wat is meervoudige intelligentie?

Een alternatief op de meervoudige intelligentie theorie is de veel beter onderbouwde cattell-horn-carroll theorie. In de cattell-horn-carroll theorie zijn er twee belangrijke vormen van intelligentie, namelijk de gekristalliseerde intelligentie en de vloeibare intelligentie.

Wat is een intrapersoonlijke intelligentie?

Intrapersoonlijke intelligentie. Intrapersoonlijke intelligentie is het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen. Een persoon met een hoge intrapersoonlijke intelligentie is onafhankelijk, heeft een hoge wilskracht en heeft een hoge zelfreflectie.

Wat is visueel-ruimtelijke intelligentie?

Visueel-ruimtelijke intelligentie is het vermogen om een concreet probleem voor zich te zien. Een persoon met een hoge visueel-ruimtelijke intelligentie denkt in beelden, houdt van kunst en heeft een goed gevoel voor ruimtelijke verhoudingen.

8 Soorten intelligentie. 1. Verbaal-linguïstisch; woorden, taal en schrijven. Mensen die sterk zijn in linguïstisch-verbale intelligentie kunnen woorden goed toepassen tijdens zowel schrijven als spreken. Vaak zijn deze personen erg goed in het schrijven van verhalen, het onthouden van informatie en lezen.

Een alternatief op de meervoudige intelligentie theorie is de veel beter onderbouwde cattell-horn-carroll theorie. In de cattell-horn-carroll theorie zijn er twee belangrijke vormen van intelligentie, namelijk de gekristalliseerde intelligentie en de vloeibare intelligentie.

Intrapersoonlijke intelligentie. Intrapersoonlijke intelligentie is het vermogen om zelfstandig beslissingen te nemen. Een persoon met een hoge intrapersoonlijke intelligentie is onafhankelijk, heeft een hoge wilskracht en heeft een hoge zelfreflectie.

Visueel-ruimtelijke intelligentie is het vermogen om een concreet probleem voor zich te zien. Een persoon met een hoge visueel-ruimtelijke intelligentie denkt in beelden, houdt van kunst en heeft een goed gevoel voor ruimtelijke verhoudingen.

Wat is meervoudige intelligentie? De meervoudige intelligentie theorie, ook bekend als Gardner’s Multiple Intelligences, is in 1983 geïntroduceerd door de psycholoog Howard Gardner in zijn boek ‘Frames of Mind’. De meervoudige intelligentie theorie komt erop neer dat ieder mens over acht soorten intelligenties beschikt.

Wat is natuurlijke intelligentie?

Natuurlijke intelligentie Dit type van intelligentie vinden we terug bij mensen die steeds heel dicht in contact staan met hun natuurlijke omgeving. Ze hebben een uitstekende kennis van de dieren en planten om zich heen en zijn in staat natuurlijke patronen te herkennen en voorspellen.

Related Posts