Wat zijn de gevolgen van globalisering?

Wat zijn de gevolgen van globalisering?

Maar de globalisering heeft ook slechte gevolgen. Zo worden arme mensen armer, terwijl rijke mensen dan weer snel rijker worden. Grote bedrijven worden nog groter, kleine bedrijfjes kunnen haast niet overleven. Ondertussen raken de grondstoffen van de aarde op en gaat ons milieu kapot.

Kan globalisatie leiden tot milieuverontreiniging?

IMVO. Bedrijven halen hun goederen van over de hele wereld. Dat heeft voordelen maar kan ook leiden tot misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade. Kijk op de website Internationaal MVO hoe organisaties convenanten sluiten die dat voorkomen.

Wat is de invloed van globalisering in Nederland?

Het effect van globalisering op industriële werkgelegenheid in Nederland is beperkt. Banenverlies door importen uit Midden- en Oost-Europese landen en China wordt gecompenseerd door export. Het netto effect verschilt per regio, van -1% tot +1% van de totale werkgelegenheid.

Welke drie vormen van globalisering worden onderscheiden?

Deze wereldwijde integratie heeft gezorgd voor onderlinge relaties tussen gebieden. Globalisering wordt ook wel mondialisering genoemd….Er zijn 3 soorten globalisering te onderscheiden:

  • Economische globalisering.
  • Politieke globalisering.
  • Culturele globalisering.

Hoe is de globalisering ontstaan?

Dennis Flynn en Arturo Giráldez meenden dat de globalisering in 1571 begon, toen met de vestiging van een Spaanse handelspost op de Filippijnen (Manilla) een rechtstreekse verbinding tot stand kwam tussen Spaans-Amerika en China. Zilver kon nu uit het nieuwe continent direct naar Oost-Azië vloeien.

Wat is core business aardrijkskunde?

De core business is de strategische kernactiviteit van een onderneming zoals gedefinieerd in het business plan. Zowel de beslissing tot afstoting van een groepsmaatschappij als een overname besluit wordt sterk beïnvloed door de mate waarin een bedrijf tot de kernactiviteiten behoort.

Related Posts