Wat zijn de ideeen van de Franse Revolutie?

Wat zijn de ideeën van de Franse Revolutie?

De oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de Kerk werden vervangen door principes die werden vervat onder de slogan Liberté, égalité, fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Wie was de baas tijdens de Franse Revolutie?

De Franse revolutie liep ten einde in november 1799. Napoleon Bonaparte greep de macht en werd alleenheerser.

Wat zijn radicalen Franse Revolutie?

De radicalen waren het niet eens met de nationale vergaderingen. Ze kregen steun van de minder rijke burgers, vooral die in Parijs. Ze wilde een Republiek, ze wilde stemrecht voor iedereen, verhoging van lonen en verlaging van prijzen. De Radicalen kregen in 1793 de meerderheid in de nationale vergaderingen.

Wat waren de gevolgen van de Franse Revolutie?

Gevolgen. De Franse Revolutie had de volgende gevolgen: Napoleon bekroonde zichzelf in 1804 tot keizer van Frankrijk en veroverde een groot deel van Europa. In 1815 werd hij uiteindelijk verslagen bij de Slag bij Waterloo. De grondwet bleef, in aangepaste vorm, bestaan in Frankrijk.

Hoe eindigde de Franse Revolutie?

Uiteindelijk kregen de gematigden in de Conventie de overhand. Het Schrikbewind eindigde met de onthoofding in juli 1794 van Robespierre en 92 aanhangers van deze beweging. Pas toen Napoleon Bonaparte als keizer de Rooms-Katholieke Kerk weer toestond om kerkdiensten te houden, eindigde het anti-christelijke geweld. Het einde van de Franse Revolutie

Wat was de Franse Revolutie in 1795?

De Franse Revolutie verliep met horden en stoten en kwam in 1795 tot stilstand onder invloed van de successen die de Franse militaire operaties in het buitenland hadden. Zo veroverden de Fransen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden (België en Nederland) en het gebied ten westen van de Rijn. En daar zou het niet bij blijven.

Wat was de Franse Revolutie (1789–1899)?

De Franse Revolutie (1789–1799) was In maart 1793 stond de hele Vendée op tegen de Republiek, die reageerde met een bloedige burgeroorlog tegen de Vendéens. Een enorme slachting vond plaats. In Parijs verweten de Montagnards de girondijnen een gebrek aan kordaat optreden.

Related Posts