Wat zijn de rangen in de kerk?

Wat zijn de rangen in de kerk?

De paus, als bisschop van Rome en opvolger van Petrus, is het zichtbare hoofd van de Kerk….Men spreekt ook over de lagere en hogere wijdingen:

  • Priester (hogere wijding)
  • Diaken (hogere wijding)
  • Subdiaken (hogere wijding)
  • Exorcist (lagere wijding)
  • Acoliet (lagere wijding)
  • Lector (lagere wijding)
  • Ostiarius (lagere wijding)

Wat is het verschil tussen wereldlijke macht en geestelijke macht?

Wereldlijke macht is de macht die wordt uitgeoefend over personen, instituties en objecten, over aardse zaken. Dit als tegenhanger van de geestelijke macht die de religie aangaat.

Wat staat er op de mijter van de paus?

Paus Benedictus XVI verving in 2005 de tiara in zijn Pauselijk wapen door een eenvoudige mijter. De afhangende linten (infulæ) van de heraldische mijter dienen (net als bij de echte mijter) in wit (in de heraldiek zilver) of van goud te zijn en roodgerand te worden afgebeeld.

Wat is verschil tussen pastoor en pastor?

Priesters die de titel pastoor dragen, zijn benoemd in een parochie of dragen de verantwoordelijkheid voor een aantal parochies (vandaag pastorale eenheden of federaties genoemd). Een pastor met één ‘o’ is een benaming die in de jaren 80 is ontstaan in de context van het pastoraat in de gezondheids- en welzijnszorg.

Wat maakt een kerk een basiliek?

Een basiliek is in de Rooms-Katholieke Kerk een kerkgebouw met een bijzondere status. Alleen de paus bepaalt welke kerken basiliek mogen heten. Basilieken hebben een belangrijke rol in de kerkgeschiedenis gespeeld of vormen het centrum van bedevaarten.

Wat is de geestelijke macht?

De geestelijke macht is een van de twee machten, die volgens de vijfde-eeuwse paus Gelasius I (492-496) de wereld verdeelt. De andere is de wereldlijke macht. Het idee van paus Gelasius wordt ook wel de tweezwaardenleer genoemd.

Wat is een wereldlijk?

wereldlijk – Bijvoeglijk naamwoord 1. betrekking hebbend op deze wereld, in tegenstelling tot met name het hiernamaals of de kerk ♢ De koning vertegenwoordigde de wereldlijke, de paus de geestelijke macht. Woordherkomst Afgeleid van wereld met het achtervoegsel -lijk.

Hoe heet een hoofddeksel van de paus?

is een hoofdbedekking, die uitsluitend door de paus gedragen wordt: kenmerkend voor de tiara zijn sinds de late Middeleeuwen de drie gouden kronen, die op enige afstand van elkaar zijn geplaatst, symbolisch wijzend op de hoogste waardigheid als priester, bestuurder en leraar.

Hoe heet het hoofddeksel van Sinterklaas?

Een mijter is een hoofddeksel dat zowel door hoge geestelijken als door Sinterklaas gedragen wordt. De mijter is een ‘heilig’ hoofddeksel dat door de Paus, kardinalen, bisschoppen en ambten gedragen wordt tijdens ceremonies. Mijter is afgeleid van het Latijnse woord Mitra en betekent ‘muts met banden’.

Related Posts