Wat zijn de wetten van Isaac Newton?

Wat zijn de wetten van Isaac Newton?

Bij constante massa is de versnelling van een voorwerp evenredig met de grootte van de netto kracht op het voorwerp en omgekeerd evenredig met de massa van het voorwerp. Samengevat komt de Tweede Wet van Newton hierop neer: een voorwerp in rust zal in beweging gebracht worden als er een kracht op werkt.

Wat is de wet van actie en reactie?

actie = – reactie Beter geformuleerd: Als een voorwerp A een (actie)kracht uitoefent op een ander voorwerp B, dan oefent voorwerp B een gelijke maar tegenovergestelde (reactie)kracht uit op voorwerp A. De reactiekracht is dus even groot als de actiekracht maar heeft een tegengestelde richting.

Wie heeft klassieke mechanica uitgevonden?

De klassieke mechanica, ook wel Newtoniaanse mechanica genoemd, is de vorm, waarin de mechanica sinds Isaac Newton wordt beschreven.

Waar komt Isaac Newton vandaan?

Woolsthorpe Manor House, Verenigd KoninkrijkIsaac Newton / Geboorteplaats

Wat drukt Newton uit?

De newton is genoemd naar Isaac Newton. Het is een afgeleide eenheid, die zelf uit te drukken is in de basiseenheden. Een massa van 1 kg ondervindt op aarde op de breedtegraad van Nederland en België op zeeniveau een zwaartekracht van ongeveer 9,81 newton, aan de polen is dit 9,83 N en aan de evenaar 9,78 N.

Wat is FRES?

Bij deze wet hoort ook een formule, namelijk Fres = m*a . Dit betekent dat de resulterende kracht gelijk is aan de massa x de versnelling. Deze formule vertelt je dat je krachten kunt veranderen door of de massa of de versnelling groter te maken.

Hoe luidt de wet van Hooke?

De wet van Hooke zegt dat de uitrekking van een materiaal recht evenredig is met de (normaal)kracht welke op de veer wordt uitgeoefend. Deze wet werd door Robert Hooke empirisch vastgesteld bij veren.

Wie ontdekte de zwaartekracht?

Door het opstellen van fundamentele wetmatigheden in de natuurkunde is Isaac Newton een van de belangrijkste wetenschappers uit de geschiedenis. Newton deed meerdere belangrijke ontdekkingen, waarvan de ontdekking van de zwaartekracht de bekendste is.

Wat valt er onder mechanica?

De mechanica is het onderdeel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met evenwicht en beweging van voorwerpen onder invloed van de krachten die erop werken….Mechanica

  • theoretische mechanica:
  • aerodynamica (gedragingen van gassen);
  • hydrodynamica (gedragingen van vloeistoffen);
  • sterkteleer (toegepaste mechanica).

Related Posts