Wat zijn deugden voorbeelden?

Wat zijn deugden voorbeelden?

Deugden zijn positieve grondhoudingen waarover een bepaald persoon beschikt en van waaruit hij of zij een ethisch leven kan leiden. Enkele voorbeelden van deugden zijn: rechtvaardigheid, moed, matigheid, voorzichtigheid, geduld, eerlijkheid, creativiteit, humor, loyaliteit, enzovoort.

Wat betekent kardinale deugden?

Voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid worden de kardinale deugden genoemd, omdat zij een scharnierfunctie vervullen. ‘Kardinaal’ als bijvoeglijk naamwoord komt van het Latijnse cardo (genitivus: cardinis), dat ‘spil’, ‘as’ of ‘scharnier’ betekent.

Wat betekent Deugdenethiek?

Deugdethiek is een tak van de filosofie die zich bezig houdt met de vraag: ‘hoe te leven?’ Het antwoord op deze vraag naar ‘het goede leven’ wordt geformuleerd in termen van deugd, doel (telos) en eudaimonía (geluk).

Wat zijn persoonlijke deugden?

Het woord deugden wordt al heel lang gebruikt. Iedereen legt het anders uit. Deugden zijn persoonlijke eigenschappen van het karakter, zoals integriteit, vriendelijkheid en wijsheid. Anderen spreken liever over kwaliteiten, drijfveren, competenties of ‘goede gezindheden’.

Wat zijn goede deugden?

Die naam verwijst in de verte naar de welbekende Christelijke Zeven Deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, moed (de vier kardinale deugden), en geloof, hoop en naastenliefde (de drie theologische deugden).

Wat is mijn deugd?

(m./v.) Uitspraak: [døxt] Verbuigingen: deugd|en (meerv.) 1) goede eigenschap die blijkt uit je gedrag Voorbeelden: `Zijn grote deugd is zijn trouw. `, `Iedereen heeft zijn deugden en gebreken.

Wat zijn de 7 christelijke deugden?

Zeven Deugden

 • Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
 • Iustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
 • Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
 • Fortitudo (Moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid – focus)
 • Fides (Geloof)
 • Spes (Hoop)
 • Caritas (Naastenliefde/Liefde – liefdadigheid)

Wat is een kardinaal?

1. belangrijkste, voornaamste; het kardinale punt: waar het precies om gaat, een kardinale fout: een beslissende fout; 2. drager van de hoogste kerkelijke waardigheid na de paus.

Wat is gematigd zijn?

gematigd – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-ma-tigd 1. waarbij je niet tot het uiterste gaat ♢ zijn opvattingen zijn nogal gematigd 1. een gematigd persoon [niet overdreven in zijn denken en doe…

Welke ondeugden zijn er?

Hoogmoed-Nederigheid. Deze ondeugd wordt ook aangeduid als trots, ijdelheid en arrogantie.

 • Hebzucht-Gulheid. Hebzucht kennen we ook als gierigheid.
 • Jaloezie-Naastenliefde.
 • Woede-Zachtmoedigheid.
 • Onkuisheid-Kuisheid.
 • Gulzigheid-Matigheid.
 • Traagheid-IJver.
 • Hoe werkt deugdethiek?

  De deugdenetheik is gebaseerd op een mens visie die ervan uitgaat dat het karakter van de mensen te vormen is door de opvoeding en onderwijs en door het geven van goede voorbeelden. Het centrale thema is het vormen van mensen tot moreel goede verantwoordelijke wezen voor het leiden van een ‘goed leven’.

  Waarom deugdethiek?

  De deugdenethiek heeft als centrale vraag: hoe word ik gelukkig, of, zoals Aristoteles het stelt: hoe bereik ik het ‘goede leven’ – Eudaimonia. Dit goede leven bereik je door het ontwikkelen van je karakter, door het ontwikkelen van deugden (karaktereigenschappen).

  Wat betekent deugdenethiek?

  Wat zijn mijn deugden?

  Deugden… zijn positieve persoonlijke kwaliteiten, zoals integriteit, vriendelijkheid, moed en wijsheid.

  deugd – zelfstandig naamwoord 1. goede eigenschap ♢ vriendelijkheid is zijn grootste deugd 1. het doet me deugd [ik vind het fijn] 2. de deugd in het midden …

  Wat is Regelethiek?

  De regel- of principe-ethiek legt het accent op volgen van regels en principes: de Tien Geboden, bijvoorbeeld, of de Rechten van de mens of de vier ethische principes: weldoen, niet-schaden, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. De deugdethiek stelt het karakter van degene die handelt centraal.

  Wat is een deugd Aristoteles?

  Volgens Aristoteles zijn er vier centrale deugden, deze worden ook wel de kardinale deugden genoemd. Dit zijn: verstandigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid en moed. Ook in het Christendom vind je de deugden terug.

  Related Posts