Wat zou Aristoteles doen recensie?

Wat zou Aristoteles doen recensie?

Wat zou Aristoteles doen? is een aangenaam geschreven, kraakheldere, en toegankelijke inleiding in Aristoteles’ ethiek. Dat niet alleen, het boek weet regelmatig ook een informatief licht te schijnen op moderne filosofische vraagstukken of lastige aspecten van Aristoteles’ complexe, vaak zelfs obscure filosofie.

Wat zou Socrates doen?

De Atheense burgers begonnen Socrates als een ‘slechte invloed’ te zien. De oude filosoof werd beschuldigd van goddeloosheid en de corruptie van de jeugd. Hij werd berecht voor een tribunaal van 501 burgers. Hij weigerde om zich op een ernstige manier te verdedigen en dat kostte hem uiteindelijk zijn leven.

Wat is het werk van Aristoteles?

Aristoteles is, samen met zijn leraar Plato, de belangrijkste filosoof uit de Oudheid. Zijn werk gaat over wiskunde, biologie, kunst, ethiek, logica en politiek. De Ethica van Aristoteles is een van de mijlpalen van de filosofie. Ook gaf hij les aan Alexander de Grote.

Wat waren Plato en Aristoteles?

Plato en Aristoteles waren Atheense filosofen. Plato was leerling van Socrates, en Aristoteles heeft van Plato geleerd. Ze leefden ongeveer in de vierde eeuw voor Christus en behoorden dus tot de zogenaamde Griekse filosofen.Ik heb voor deze praktische opdracht de verschillen over de kennis en ideeënleer tussen Plato en Aristoteles bekeken.

Wat is de Ethica van Aristoteles?

De Ethica van Aristoteles is een van de mijlpalen van de filosofie. Ook gaf hij les aan Alexander de Grote. Aristoteles maakt onderscheid tussen theoretische (fysica, ontologie, logica) en praktische filosofie (ethica, politiek, poëtica).

Wat was de school van Aristoteles?

Aristoteles richtte een filosofische school, de Peripatetische School, op, gebaseerd op zijn eigen methode van filosofie bedrijven, het aristotelisme. In latere generaties richtte de school zich voornamelijk op de natuurwetenschappen en werd de filosofie gelaten voor wat het was.

Aristoteles is, samen met zijn leraar Plato, de belangrijkste filosoof uit de Oudheid. Zijn werk gaat over wiskunde, biologie, kunst, ethiek, logica en politiek. De Ethica van Aristoteles is een van de mijlpalen van de filosofie. Ook gaf hij les aan Alexander de Grote.

Plato en Aristoteles waren Atheense filosofen. Plato was leerling van Socrates, en Aristoteles heeft van Plato geleerd. Ze leefden ongeveer in de vierde eeuw voor Christus en behoorden dus tot de zogenaamde Griekse filosofen.Ik heb voor deze praktische opdracht de verschillen over de kennis en ideeënleer tussen Plato en Aristoteles bekeken.

De Ethica van Aristoteles is een van de mijlpalen van de filosofie. Ook gaf hij les aan Alexander de Grote. Aristoteles maakt onderscheid tussen theoretische (fysica, ontologie, logica) en praktische filosofie (ethica, politiek, poëtica).

Aristoteles richtte een filosofische school, de Peripatetische School, op, gebaseerd op zijn eigen methode van filosofie bedrijven, het aristotelisme. In latere generaties richtte de school zich voornamelijk op de natuurwetenschappen en werd de filosofie gelaten voor wat het was.

‘ Wat zou Aristoteles doen? is een aangenaam geschreven, kraakheldere, en toegankelijke inleiding in Aristoteles’ ethiek. Dat niet alleen, het boek weet regelmatig ook een informatief licht te schijnen op moderne filosofische vraagstukken of lastige aspecten van Aristoteles’ complexe, vaak zelfs obscure filosofie.

Related Posts