Welk land is de grootste exporteur van vlees?

Welk land is de grootste exporteur van vlees?

Na Nederland zijn Spanje, Duitsland, Polen en Denemarken de grootste exporteurs van vlees in de EU. Nederland is daarbij de grootste exporteur van rund- en kalfsvlees, de tweede exporteur van pluimveevlees (na Polen) en de vierde exporteur van varkensvlees (na Spanje, Duitsland en Denemarken).

Hoeveel varkensvlees exporteert Nederland?

Van de totale vleesexport van 8,8 miljard euro is 85 procent export van in Nederland geproduceerd of verwerkt vlees en 15 procent (1,32 miljard euro) wederuitvoer of doorvoer. Wat betreft varkensvlees werd voor 299 miljoen euro naar Duitsland geëxporteerd, 738 miljoen euro naar China en 272 miljoen euro naar Italië.

https://www.youtube.com/watch?v=6qsuypR4tug

Van de totale vleesexport van 8,8 miljard euro is 85 procent export van in Nederland geproduceerd of verwerkt vlees en 15 procent wederuitvoer of doorvoer. Ook in exportgewicht is Nederland de grootste exporteur. In 2020 werd 3,6 miljard kilogram vlees geëxporteerd. Nederland is al decennia een grote vleesexporteur.

Welk land is de grootste voedselexporteur?

Daarmee – en ook dankzij allerlei andere agrarische producten – is Nederland de tweede landbouwexporteur van de wereld – na de VS, maar vóór Duitsland. Nederland is tevens de derde netto-exporteur ter wereld, na Brazilië en Argentinië.

Welk land produceert de meeste groenten?

China produceert helft van wereldwijde groenten en 30% van het fruit. fruit is China ’s wereld 7e exporteur.

Welk land produceert het meeste varkensvlees?

China is de grootste vleesproducent ter wereld met een productie van 88.156.383 ton per jaar. Verenigde Staten van Amerika komt op de tweede plaats met 46.832.946 ton jaarlijkse productie.

Nederland exporteert op jaarbasis circa 2.6 miljard euro aan varkensvlees. Ondanks een grote zuivelsector is Nederland netto importeur van rundvlees. Mede dankzij die zuivel heeft Nederland een florerende kalfsvleessector, waarvan de producten voor het overgrote deel een weg vinden naar het buitenland.

Wat is een export land?

Export is handel met landen die geen deel uitmaken van de EU, zogeheten derde landen. De bevoegde autoriteiten van die landen stellen vaak aanvullende landspecifieke eisen voor de producten die zij invoeren.

Welke positie bekleedt Belgie op de lijst van de grootste exportlanden?

Met een aandeel van 7,2% van de export van de EU-28 is België het zesde belangrijkste exportland. Op de eerste plaats staat Duitsland (24,1%), gevolgd door Nederland (11,2%) en Frankrijk (9%). De export van de EU-28 steeg in 2018 met 4,6% tot 5.471 miljard euro.

Hoeveel levert de landbouw op?

In 2019 bedroeg de waarde van de totale productie van de landbouw bijna 29 miljard euro. Daarvan bestond 49,2 procent uit plantaardige productie en 38,5 procent uit dierlijke productie. Diensten en nevenactiviteiten waren goed voor de resterende 12,3 procent.

Wat produceert Nederland het meest?

Na machines zijn metaal en metaalproducten met bijna 6 miljard euro het meest profijtelijke exportproduct. Sierteelt (o.a. bloemen, planten, bloembollen, boomkwekerijproducten) komt op een derde plek met exportverdiensten van bijna 5,5 miljard euro.

Waar gaan Nederlandse tomaten heen?

Duitsland is veruit de belangrijkste exportbestemming voor tomaten uit Nederland. Vorig jaar was het exportaandeel van tomaten 48%. In 2016 steeg dit naar 50%. De totale exportwaarde naar Duitsland daalde licht met 2%.

Related Posts