Welke 2 Schrijfdoelen kan een betoog hebben?

Welke 2 Schrijfdoelen kan een betoog hebben?

Welke schrijfdoelen zijn er?

  • Amuseren: je wilt de lezer vermaken. Bijvoorbeeld met een gedicht, een roman of een liedtekst.
  • Informeren: je wilt de lezer ergens van op de hoogte brengen.
  • Opiniëren: je geeft jouw mening.
  • Overtuigen: je wilt jouw lezer overtuigen.
  • Activeren: je wilt jouw lezer aanzetten tot actie.

Welke Tekstsoort hoort bij overtuigen?

amuseren, informeren, overtuigen en overhalen/activeren. Je spreekt van amuseren als een tekst de lezers wil vermaken….Tekstdoel en tekstsoort.

Tekstdoel Tekstsoort
overtuigen ingezonden brief, sommige columns
overhalen/activeren reclamefolder, advertentie uitnodiging, affiche

Welke Tekstsoort is een column?

Een column is een met regelmaat verschijnend, kort stukje proza van een bepaalde auteur (de columnist). Vaak wordt een column in een krant of tijdschrift gepubliceerd, maar ook gesproken columns op radio of televisie, of publicatie op internet komen voor.

Welk Tekstdoel heeft een column?

De schrijver zoekt dus medestanders. Dit tekstdoel komt voor in betogen, ingezonden stukken en in columns. Activerende teksten hebben als doel om de lezer aan te zetten tot actie: hij/zij moet iets gaan doen! Dit doel zie je ook terugkomen in betogen , ingezonden stukken en columns, maar bijvoorbeeld ook in reclames.

Welk Tekstdoel heeft een betoog?

In de loop van de tekst moet de lezer voor het standpunt van de schrijver gewonnen zijn; een betoog wil je ervan overtuigen om het met dit standpunt eens te zijn.

Heeft een beschouwing een hoofdvraag?

Een beschouwing heeft een persuasief doel: de schrijver wil de lezer aan het denken zetten, zodat hij of zij een mening kan vormen over het beschreven onderwerp. Kortom, een beschouwing: belicht het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. heeft vaak een probleem of een vraag centraal staan.

Welke Tekststructuur gebruik je bij een betoog?

Tekststructuren betoog Argumentatiestructuur Inleiding standpunt met kernachtig aanleiding, constatering / anekdote / probleemomschrijving. Middenstuk argument(en) (voor en tegen met weerlegging) met voorbeeld voor je standpunt. Slot herhaling standpunt over het onderwerp.

Related Posts