Welke 3 uitspraken kan een rechter doen?

Welke 3 uitspraken kan een rechter doen?

De rechter doet uitspraak

 • De verdachte wordt vrijgesproken.
 • De verdachte wordt ontslagen van rechtsvervolging.
 • De dader krijgt een straf opgelegd.
 • De dader moet een schadevergoeding betalen.
 • De dader krijgt een maatregel opgelegd.
 • Vrijheidsbeperkende voorwaarden: contact- en andere verboden.

Waarom zijn rechters nodig?

Rechtvaardige rechter. De rechter heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hij draagt bij aan het vertrouwen in een rechtvaardige samenleving. En hij neemt beslissingen die diep ingrijpen in levens, bijvoorbeeld door iemand te veroordelen tot een gevangenisstraf.

Wat zijn de rechten van een verdachte?

U heeft het recht om te weten van welk strafbaar feit u wordt verdacht. U hoeft de vragen niet te beantwoorden (zwijgrecht). U heeft het recht om vóór het (eerste) verhoor vertrouwelijk met een advocaat te praten. U heeft recht op de aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor om u bij te staan.

Wat houd snel recht in?

Bij snelrecht staat een verdachte binnen 17 dagen voor de rechter, bij supersnelrecht binnen 3 tot 6 dagen. Snelrecht en supersnelrecht zijn onderdeel van het lik-op-stukbeleid van politie en justitie. Hierbij handelen zij strafzaken zo snel mogelijk af.

Welke uitspraken zijn bindend?

Een uitspraak van een rechter is bindend, maar een burger kan wel in hoger beroep gaan tegen een uitspraak van een rechter. Een hogere rechter gaat de hele zaak dan opnieuw behandelen. In veel gevallen kan men daartegen nog cassatie aantekenen bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan van Nederland.

Welke uitspraken zijn openbaar?

Het openbaar ministerie geeft geen informatie over uitspraken in strafzaken. De rechtbank is daarvoor de aangewezen organisatie. De uitspraken worden in het openbaar gedaan. Er zijn twee soorten strafzaken: politierechterzaken (lichtere zaken) en meervoudige kamerzaken (zwaardere zaken).

Welke drie dingen kan de officier van justitie doen?

Welke straffen kan de officier van justitie geven?

 • Een schadevergoeding aan u of andere slachtoffers.
 • Een geldboete.
 • Een verbod van maximaal 6 maanden om auto te rijden.
 • Een taakstraf van maximaal 180 uur.
 • Een verbod, bijvoorbeeld een stadion- of straatverbod.
 • Een inbeslagname van goederen.

Wie wijst rechters aan?

De ‘minister voor Rechtsbescherming’ wijst de leden van de Raad voor de rechtspraak aan. Die Raad kiest de bestuursleden van de gerechten, die op hun beurt rechters kansen geven of niet.

Waarom zou de rechter in het belang van de burger beslissen?

Bescherming tegen machtsmisbruik Het doel van de rechtsstaat is om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de burgers niet zomaar beperken of afpakken.

Wat zijn de taken van de rechter?

Wat zijn de drie belangrijkste taken van een rechter? In een conflict doet de rechter een bindende uitspraak waar alle partijen zich aan moeten houden. De rechter onderzoekt het conflict en doet uitspraak over de kwestie. In het strafrecht bepaalt de rechter ook de strafmaat.

Wat zijn de rechten van een verdachte tijdens een rechtszaak?

Denken de politie en de officier van justitie (Openbaar Ministerie) dat u een strafbaar feit heeft gepleegd? Dan bent u een verdachte….Als verdachte heeft u recht op:

 • informatie over bepaalde belangrijke rechten.
 • informatie over de verdenking.
 • inzage in de documenten in het strafdossier.

Wat moet je doen als je iets verdachts ziet?

Ja, wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal kunt u dit melden bij 112. De 112-alarmcentrale beoordeelt of de politie naar de melding toegaat. Verdacht gedrag kunt u dus melden via 112, als er sprake is van spoed.

Related Posts