Welke aanvullende bepaling legt een rechter op als hij een voorwaardelijke straf oplegt?

Welke aanvullende bepaling legt een rechter op als hij een voorwaardelijke straf oplegt?

De rechter verbindt altijd aan de voorwaardelijke straf een bepaalde proeftijd (art. 14b Sr.) Gedurende die proeftijd moet de verdachte zich houden aan de algemene voorwaarde dat hij zich niet schuldig maakt aan een nieuw strafbaar feit. Verder kan de rechter ook bijzondere voorwaarden stellen.

Hoe worden misdrijven ook wel genoemd?

Het strafrecht gaat dus over alle regels waar een Nederlander zich aan moet houden: houd je je niet aan die regels, dan pleeg je een strafbaar feit! Dit wordt ook wel een delict genoemd. Deze strafbare feiten worden verdeeld in twee categorieën: overtredingen en misdrijven.

Wat is een strafeis?

In de strafeis houdt de officier van justitie rekening met de belangen van alle partijen. De belangen van de verdachte, die recht heeft op een passende straf en aandacht voor persoonlijke omstandigheden. De belangen van slachtoffers en nabestaanden, die genoegdoening willen en vergoeding van eventuele schade.

Waarvan 3 maanden voorwaardelijk?

Bij een voorwaardelijke straf word je (nog) niet opgesloten. Als je binnen de proeftijd (meestal 1 tot 2 jaar) iets strafbaars doet of je niet houdt aan de voorwaarden die de rechter aan je heeft gesteld, dan gaat je voorwaardelijk opgelegde straf in en kan je worden opgesloten.

Waar krijg je 3 maanden celstraf voor?

Eenvoudige mishandeling (artikels 300, 304 Sr) Zware mishandeling (artikel 302 Sr) Winkeldiefstal (artikels 310-312 Sr) Zakkenrollerij, tasjesroof of straatroof (artikels 310-317 Sr)

Waar krijg je 3 jaar celstraf voor?

Dit kan als er sprake is van: een samenloop van strafbare feiten. terroristische misdrijven. recidive (herhaling van strafbare feiten)

Welk deel van je straf moet je uitzitten?

De nieuwe wet kan het effect hebben dat rechters minder zwaar gaan straffen, denkt Dirk Daamen, strafrechtadvocaat in Maastricht. “De rechter gaat er vanuit dat mensen twee derde van de tijd uitzitten. Dat is de netto straf.

Wat voor soorten misdrijven zijn er?

In het Belgische strafrecht bestaan er drie soorten van misdrijven: overtredingen, wanbedrijven en misdaden. Overtredingen zijn het minst erg, misdaden zijn het ernstigst.

Wat is de delictsomschrijving?

Deel van een strafbaar feit waarin de bestanddelen staan opgesomd welke moeten zijn vervuld, wil de verdachte kunnen worden gestraft.

Related Posts