Welke andere 3 oorzaken van het imperialisme waren er?

Welke andere 3 oorzaken van het imperialisme waren er?

Het modern imperialisme werd mogelijk gemaakt door de grote technologische voorsprong:

 • De maxime werd uitgevonden (het eerst volautomatische geweer uit 1884)
 • Uitvinding van de telegraaf.
 • Opening van het Suezkanaal.
 • Er werden spoorwegen aangelegd en er kwamen stoomtreinen.
 • Beter transportnetwerk.

Wat houd de Modern imperialisme in?

Het verwerven van grondstoffen en van kolonies als afzetgebieden in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Hoe ontstond imperialisme?

Het imperialisme begon in de late Middeleeuwen met de ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus. Hierna vestigden Europese landen als Portugal, Spanje, Engeland, de Nederlanden en Frankrijk tal van handelsposten in overzeese gebiedsdelen om die economisch uit te buiten.

Wat hebben nationalisme en imperialisme met elkaar te maken?

Nationalisme: De liefde voor eigen land en eigen volk, en het zelfstandig zijn. Ze wilde dat iedereen in het land dezelfde taal sprak en dezelfde cultuur hadden. Imperialisme: Het uitbreiden van macht en gebied, door bijvoorbeeld kolonies te stichten.

Wat zijn de gevolgen van modern imperialisme?

Gevolgen van modern imperialisme voor veroverde gebieden:

 • Economie van koloniën werd afhankelijk van Europa.
 • Europeanen schakelden bepaalde bevolkingsgroepen in bij bestuur of leger -> gaf veel onrust, veel groepen voelden zich benadeeld.
 • Politiek gevolg: eigen bestuur verdween.

Hoe is het moderne imperialisme ontstaan?

Inleiding – Modern imperialisme De behoefte aan grondstoffen én aan afzetgebieden groeide sterk. Het economisch belang van de Europese landen in de gebieden die ze veroverd hadden, nam daardoor sterk toe. Vanaf dat moment spreek je van modern imperialisme.

Wat heeft imperialisme met de Eerste Wereldoorlog te maken?

Er kwam een voorliefde voor militair vertoon, om andere landen te laten zien hoe sterk en machtig het land was. Zo begon er ook in een wapenwedloop in Europa. Modern imperialisme. In deze tijd was Engeland de grootste macht op zee, met een grote vloot en veel koloniën in bezit.

Wat zijn de gevolgen van het imperialisme?

5 Gevolgen van het Imperialisme

 • Vijandschap tussen Europese landen nam toe. Evenwicht raakte verstoord doordat landen te veel grondbezit kregen.
 • Invoer goedkope grondstoffen en uitvoer van eindproducten: gunstig voor Europese Industrie.
 • Modern imperialisme zorgde voor grotere belangstelling andere gebieden + culturen.

Related Posts