Welke aspecten zijn van belang bij citeren?

Welke aspecten zijn van belang bij citeren?

Wat is citeren? Citeren is het letterlijk kopiëren van andermans woorden. Dit kan een zinsdeel, een zin of een alinea zijn. Hierbij is het belangrijk dat je de geciteerde tekst tussen aanhalingstekens plaatst en dat je correct verwijst naar de originele auteur(s) in de tekst en in de literatuurlijst.

Hoe een citaat citeren?

Citeren. Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes – achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) – of door de auteur(s) in de tekst te noemen. Let op: Een citaat wordt niet cursief geschreven.

Waarom een citaat?

Wat is een citaat? De term citeren wordt gedefinieerd als een verwijzing naar een bron. Als je bij het schrijven van je tekst ideeën van iemand anders gebruikt, moet je dat aangeven. Met een citaat geef je aan dat je informatie van deze auteur komt.

Hoe citeren voorbeeld?

Citeren betekent letterlijk overschrijven. Je hoeft de zin echter niet helemaal over te schrijven. Je kan volstaan met het noteren van de eerste twee en laatste twee woorden en daartussen drie puntjes. Zet er wel altijd de regelnummers achter.

Hoe maak je een Blokcitaat?

Volg deze regels om een citaat op te nemen in je tekst in APA-stijl:

  1. Citaten van minder dan 40 woorden worden tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst.
  2. Citaten van 40 woorden of meer worden opgemaakt als een blokcitaat.
  3. De auteur, het jaar en het paginanummer worden toegevoegd aan de verwijzing in de tekst.

Hoe citeer je een definitie?

Er zijn drie hoofdregels voor citaten in APA-stijl: Als het citaat minder dan 40 woorden bevat, plaats je het tussen dubbele aanhalingstekens. Als het citaat 40 woorden of meer bevat, format je het als een blokcitaat. Voeg de auteur, het jaar en het paginanummer toe aan de verwijzing in de tekst.

Wat is de betekenis van een citaat?

Citeren betekent ‘letterlijk overschrijven’. Dit is iets anders dan parafraseren, waarbij je iets in je eigen woorden navertelt. Bij een citaat is het belangrijk dat je heel precies overneemt wat er in de tekst staat geschreven.

Hoe citeer je een wet?

Voorbeelden verwijzing naar wet in de tekst (in geel gemarkeerd)

APA-format Citeertitel wet. (Jaar, Dag maand). Geraadpleegd van http://Webpagina
In literatuurlijst Wet IB 2001. (2000, 10 mei). Geraadpleegd van http://wetten.overheid.nl/BWBR0011353/

Wat is plagiaat en wat niet?

Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van andermans werk of ideeën als je eigen werk of ideeën. Daarom is het een schending van iemands intellectuele eigendom. Plagiaat valt onder fraude en kan in sommige contexten strafbaar zijn.

Hoe juist citeren?

Een citaat wordt altijd tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Het citaat wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes – achternaam auteur(s), jaartal, paginanummer(s) – of door de auteur(s) in de tekst te noemen. Let op: Een citaat wordt niet cursief geschreven.

Wat is de betekenis van de citaat?

Citeren. Plaats een citaat altijd tussen aanhalingstekens. Laat deze volgen door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummers(s), of door de auteur(s) in de tekst te noemen.

Wat doe je met citeren?

Er zijn duidelijke regels opgesteld voor citeren volgens het APA-format. Zo mag je geen wijzigingen aanbrengen in de tekst, dient de bronvermelding buiten de aanhalingstekens maar binnen de punt te staan en dien je het paginanummer te vermelden (behalve bij een citaat van een website). Correct citeren doe je dus zo:

Wat is de regels van citaten?

Er zijn verschillende regels voor citaten, afhankelijk van hoe lang het citaat is en hoe je het citaat overneemt. Vermeld bij een citaat altijd de achternaam van de auteur van de tekst en het jaartal waarin de tekst waaruit je citeert is gepubliceerd. Vermeld ook het paginanummer van de pagina waar je citaat staat

Wat is een citaat tussen haakjes?

Een citaat wordt altijd weergegeven tussen dubbele aanhalingstekens en wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur (s), jaartal, paginanummer (s)), of door de auteur (s) in de tekst te noemen. Voorbeeld citaat met de verwijzing tussen haakjes:

Related Posts