Welke CO2 waarde voor VAA?

Welke CO2 waarde voor VAA?

Zo kan u uw VAA voor 2022 berekenen. In 2021 bedroegen de CO2-referentiewaarden 102 gram voor benzinewagens (en ook voor CNG, LPG, hybrides en plug-in benzinehybrides) en 84 gram voor dieselauto’s (en plug-in dieselhybrides).

Welke CO2-uitstoot nemen 2021?

Situatie vanaf 2021 Enkel voor nieuwe personenwagens waarvan de gemeten NEDC CO2-waarde minder dan 50 gram CO2 per kilometer bedraagt, moeten de autoconstructeurs tot en met 31 december 2022 een NEDC 2.0-waarde op het gelijkvormigheidsattest vermelden.

Welke CO2-uitstoot NEDC of WLTP?

Zodoende wijzigt er voor auto’s met twee uitstootwaarden (voorlopig) niets aan hun officiële CO²-uitstoot en zal de NEDC-waarde het uitgangspunt blijven, tenzij die ongunstiger is dan de WLTP-waarde. Voor wagens waarvoor slechts één uitstoot bekend is, WLTP dan wel NEDC, bestaat deze keuze logischerwijze niet.

Wat is de uitstoot van CO2 voor het milieu?

De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu. CO2 geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas. Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast waardoor de aarde opwarmt. De opwarming van de aarde leidt nu al tot smelten van ijs op de noord- en zuidpool.

Waarom is CO2 schadelijk voor het milieu?

Vooral als we fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbranden ontstaat er veel CO2. De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu. CO2 geldt als het bekendste en meest aanwezige broeikasgas. Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast waardoor de aarde opwarmt.

Is CO2 geen schadelijk gas voor planten?

Zo is co2 geen schadelijk gas, ook niet voor het milieu. Co2 is een van de belangrijkste “voedingsbronnen” voor planten. Meer Co2 betekend meer plantengroei. Sommigen studies verwachten eerder een vergroening van de aarde door de stijging van co2 (0,04%) Denk hierbij aan vergroening van woestijnen.

Related Posts