Welke controlepunten pas je altijd toe voordat je per injectie een medicijn toedient?

Welke controlepunten pas je altijd toe voordat je per injectie een medicijn toedient?

Dit geldt alleen voor medicatie die op de lijst ‘dubbel te controleren medicatie’ staat. Bij de dubbele controle van losse risicovolle medicatie moeten weer 5 dingen worden gecontroleerd: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste dosis, juiste vorm en juiste tijd.

Wat zijn de 5 J’s?

In ons ziekenhuis wordt vastgehouden aan de High5 van medicatieveiligheid, de 5 J’s.

  • Juiste patiënt.
  • Juiste medicatie.
  • Juiste wijze van toedienen.
  • Juiste dosering.
  • Juiste tijd.

Waar let je op met medicatie delen?

Check of de vijf basisregels kloppen: juiste cliënt, juiste tijdstip, juiste medicijn, juiste tijdstip, juiste manier van toedienen en juiste dosis; Voorkom als zorgverlener direct huidcontact met het medicijn.

Welke 5 observatiepunten zijn er bij het toedienen van medicijnen?

Controleren. Controleer bij losse medicatie: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste hoeveelheid, juiste tijd, juiste vorm.

Welke 5 punten moet je controleren voor je iemand medicijnen toedient?

De 5 factoren die bij elke cliënt nagelopen moeten worden zijn:

  • Juiste medicijn.
  • Juiste cliënt.
  • Juiste tijdstip.
  • Juiste manier van toedienen.
  • Juiste dosis.

Wat zijn BEM codes?

BEM staat voor “Beoordeling beheer Eigen Medicatie”. Hoewel de BEM-code veelal ook elders is geregistreerd (bv Elektronisch Cliënten Dossier) binnen uw zorgorganisatie heeft het een grote meerwaarde om deze BEM-code (ook) in nCare te verwerken.

Wat is orale toediening?

Orale toediening: via de mond Per os (afgekort p.o.) is de Latijnse benaming voor het oraal, via de mond, toedienen van medicatie. Het kan dan zowel om pillen, poeders als vloeibare drankjes gaan die worden opgenomen via het maag-darmkanaal.

Wat is een belangrijk aandachtspunt bij sublinguale toediening?

Tong tegen verhemelte brengen en medicijn (tablet of spray) onder de tong aanbrengen (sublinguaal). Dien de medicijnen volgens voorschrift toe. Ga na hoeveel doses de cliënt toegediend krijgt en of de handeling na 5 minuten herhaald moet worden, bij onvoldoende effect na de eerste toediening.

Wat is DISM exe?

Om het met de woorden van Microsoft zelf te zeggen: “DISM.exe (Deployment Image Servicing and Management) is een opdrachtregelprogramma dat u kunt gebruiken om een Windows®-installatiekopie te onderhouden of een Windows PE-installatiekopie (Windows Preinstallation Environment) voor te bereiden.

Wat moet je controleren bij een Baxterzakje?

Het juiste medicijn: vergelijk de info op het baxterzakje met de toedienlijst. Let op de vervaldatum. Het juiste tijdstip. Het is belangrijk dat de cliënt de medicijnen iedere dag op (ongeveer) hetzelfde tijdstip inneemt en dat de inname momenten goed over de dag verdeeld zijn.

Related Posts