Welke hoofddoelen streeft de EU na?

Welke hoofddoelen streeft de EU na?

de economische, sociale en territoriale samenhang en de solidariteit tussen de EU-landen te verbeteren; de rijke verscheidenheid van talen en culturen te respecteren; een economische en monetaire unie uit te bouwen waarvan de munt de euro is.

Wat kun je doen voor gendergelijkheid?

Strategisch engagement voor gendergelijkheid

 • grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en economische onafhankelijkheid van vrouwen en mannen.
 • verkleining van de loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen en zo ook bestrijding van armoede onder vrouwen.

Hoe ontstaat economische ongelijkheid?

De rijkste 10% Nederlanders heeft een bovenmatig aandeel van het vermogen in handen, namelijk 64%. De grote vermogensongelijkheid komt doordat het rendement op kapitaal hoger ligt dan het de economische groei. Beleggen in aandelen of huizen brengt meer op dan een baan.

Wat zijn de doelen van de Europese samenwerking?

De Unie heeft als doel de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen.

 • De Unie biedt haar burgers een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen, en een interne markt waarin de mededinging vrij en onvervalst is.
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Europese Raad?

  De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden of regeringsleiders van de lid-staten en de voorzitter van de Commissie. De Europese Raad geeft de Unie de voor haar ontwikkeling noodzakelijke impulsen en stelt, in samenspraak met het Europees Parlement, de algemene politieke richtsnoeren van de Unie vast.

  Wat zijn voorbeelden van genderongelijkheid?

  In Nederland verdienen in 2018 mannen ruim 17 procent meer dan vrouwen. Een deel van dit verschil kan verklaard worden. Zo onderbreken vrouwen hun loopbaan vaker, of gaan ze minder uren werken dan mannen, omdat ze voor kinderen zorgen. Ook werken vrouwen in beroepen waarin het uurloon lager is.

  Waarom is ongelijkheid slecht voor de economie?

  Ongelijkheid is volgens hen slecht voor de gezondheid, zorgt voor meer geweld, meer criminaliteit, meer tienerzwangerschappen, meer obesitas, meer depressies, meer wantrouwen, meer kindersterfte, meer stress en minder sociale mobiliteit. Ongelijkheid is niet alleen slecht voor arm, maar ook voor rijk.

  Related Posts