Welke invloed heeft de Contrareformatie op de katholieke kerkmuziek?

Welke invloed heeft de Contrareformatie op de katholieke kerkmuziek?

De katholieke barok kerkmuziek was als gevolg van de contrareformatie aanvankelijk sober (Palestrina) maar gaandeweg werd die weer uitbundiger en complexer. De muziekpraktijk in de calvinistische Nederlanden was heel anders. Hoven bestonden hier niet en ook de kerk was hier geen opdrachtgever voor componisten.

Wat is het verschil tussen katholiek en rooms-katholiek?

Om het in één zin te zeggen: rooms-katholieken erkennen het gezag van de paus en het Vaticaan in Rome, oud-katholieken niet. Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zegt het zo: „Wij zijn Nederlands-katholiek en niet rooms-katholiek.”

Hoe belangrijk was de kerk in de middeleeuwen?

De kerk was niet weg te denken uit het maatschappelijke leven. De hulp van geestelijken werd ingeroepen bij belangrijke gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk, ziekte en overlijden. De angst voor de dood was sterk verankerd in de mens.

Waar wonen de meeste rooms-katholieken?

Vaticaan: 17,8 procent van de wereldbevolking is rooms-katholiek – Katholiek Nieuwsblad.

Wat hield de Contrareformatie in?

De zelfvernieuwing en hervorming in de rooms-katholieke Kerk, na de protestantse reformatie in het begin van 16de eeuw, waarmee gepoogd werd de invloed van het protestantisme te bestrijden. Ook bekend als de katholieke reformatie.

Wat is Confessionalisering?

Confessionalisering is de constructie van een collectie- ve identiteit waarin confessie het onderscheidende aspect is.

Wat houd de Contrareformatie in?

Contrareformatie – Verwijst naar de periode van de beweging voor vernieuwing binnen de rooms-katholieke kerk na en tegen de protestantse Reformatie in de 16de en vroege 17de eeuw in Europa, vanaf het pontificaat van Paulus III (1534-1549) en het eerste Concilie van Trente (1545).

Wat is rooms katholiek geloof?

Het hoofd van de katholieke kerk is de paus. Volgelingen van deze kerk geloven dat de paus goddelijk gezag heeft, omdat hij de vertegenwoordiger van Jezus op aarde is. Ze geloven dat het leiderschap van de paus afstamt van Petrus, een van de eerste volgelingen van Jezus.

Wat is het rooms-katholieke geloof?

Geloof. Katholieken geloven in God, zijn zoon Jezus en de Heilige Geest. Elk jaar met Kerstmis vieren zij de geboorte van Jezus. Met Goede Vrijdag herdenken zij de dood van Jezus en op Pasen vieren zij de verrijzenis uit de dood.

Wat is het anglicanisme?

De term anglicanisme (van het Latijnse woord Anglicana, dat “Engels” betekent) wordt gebruikt voor leden en de kerken die de tradities en gebruiken van de Kerk van Engeland volgen.

Waar geloofden de middeleeuwers in?

Monniken in de middeleeuwen geloofden dat niet alleen de Bijbel het woord van God was, maar dat de natuur, hemel en aarde net zo goed geschapen waren door God. Aanvankelijk leerden jongens om te lezen en te schrijven in een klooster, maar gaandeweg begon men zich steeds meer te interesseren voor de natuur.

Wie werkten er in de kerk in de middeleeuwen?

De monniken werkten op het land, verbouwden groente en tarwe voor het brood en zorgden voor de zieken en de armen. Een belangrijke taak van de monniken in de middeleeuwen was het overschrijven van teksten uit de bijbel.

Related Posts