Welke landen ondertekenden het verdrag van Versailles?

Welke landen ondertekenden het verdrag van Versailles?

Verdrag van Versailles (1919)

  • Weimarrepubliek.
  • Verenigde Staten.
  • Verenigd Koninkrijk.
  • Frankrijk.
  • Italië Japan.

Waar waren de concentratiekampen?

In Nederland bestonden tijdens Tweede Wereldoorlog vijf concentratiekampen. In Ommen, Amersfoort, Schoorl, Vught en de bekendste in Westerbork. Joden, homoseksuelen, zigeuners, gehandicapten, krijgsgevangenen, verzetsstrijders en andersdenkenden (bv.

Hoe heet de periode tussen de twee wereldoorlogen?

De tijd tussen de twee wereldoorlogen (het Interbellum) heeft twee belangrijke kenmerken. Ten eerste is dat de verzuiling van de samenleving. En tweede het overwicht van de drie confessionele partijen, RKSP, ARP en CHU.

Wat stond er in het verdrag van Versaille?

In 1918 werd de Eerste Wereldoorlog definitief beëindigd met het sluiten van het Verdrag van Versailles. Dit verdrag maakte duidelijk dat Duitsland als de enige schuldige van de oorlog werd aangewezen.

Wat is het Verdrag van Verdun?

Het Verdrag van Verdun (Verdun, augustus 843) regelde de verdeling van het Karolingische rijk na de dood van Lodewijk de Vrome (778-840) onder zijn drie overlevende zonen, Lotharius (de oudste, 795-855), Lodewijk de Duitser (de derde 804-876) en Karel de Kale (de jongste 823-877).

Wat betekent Dolkstootlegende?

Het idee van de dolkstootlegende was dat Duitsland de oorlog had verloren door verraad van interne vijanden. Dit waren volgens deze theorie vooral de sociaaldemocraten, maar ook de Joden, de links-revolutionaire bewegingen en zelfs de ‘massa’, de burgerbevolking.

Wat is de ergste concentratiekamp?

Auschwitz-Birkenau De ergste en meest bekende verzameling van concentratie- en vernietigingskampen is Auschwitz-Birkenau. Auschwitz I begon als een kamp voor krijgsgevangen.

Waar lagen de concentratiekampen in Europa?

In onder meer België, Noorwegen, Oostenrijk, Frankrijk, Tsjechië, Letland en Estland bouwden de nazi’s werk- en concentratiekampen. De meest ‘indrukwekkende’ kampen bouwde Hitler echter in Polen. Hier werden de bekende vernietigingskampen gebouwd waar miljoenen mensen om het leven kwamen.

Wat is een Interbellumwoning?

Meergezinswoning met art-deco-inslag uit 1939, ontworpen en gesigneerd door G. Traets in opdracht van E. Verdurmen, die op dat moment in Leiden (Nederland) woonde.

Wat betekent het woord interbellum?

De term ‘interbellum’ betekent letterlijk ’tussen de oorlog’ en is van Latijnse oorsprong. Als historisch begrip duidt het interbellum de periode aan tussen de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog, dus de jaren 1919-1939.

Welke verdragen zijn er?

Er zijn drie soorten verdragen, namelijk bilaterale, multilaterale en plurilaterale. Een bilateraal verdrag geldt tussen het Koninkrijk der Nederlanden en één andere partij, een multilateraal verdrag geldt tussen het Koninkrijk en meerdere partijen.

Wat is het Verdrag van Maastricht?

Dit Europese verdrag vormde in 1993 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag (formeel: Verdrag betreffende de Europese Unie) legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro).

Welke straf kreeg Duitsland na de Eerste Wereldoorlog?

Duitsland mocht maximaal maar 100.000 soldaten hebben. Duitsland moest gebieden afstaan aan andere landen. Duitsland mocht geen soldaten hebben in het Rijnland. Duitsland moest herstelbetalingen doen.

Related Posts