Welke nieuwe ideeen kregen geleerden in de Achttiende eeuw?

Welke nieuwe ideeën kregen geleerden in de Achttiende eeuw?

In het marktmechanisme waar winst de drijfveer voor economisch handelen is, zal dan de beste afstemming ontstaan van vraag en aanbod. De ideeën van de Schotse verlichting worden ontwikkeld door geleerden als John Playfair, Joseph Black, James Hutton, David Hume en Adam Smith.

Hoe leefde de mensen in de 18e eeuw?

Het leven bestond uit volle dagen hard werken. Daarbij kwam nog het gebrek aan hygiëne en soms zelfs een gebrek aan eten, wat weer tot ziekten en zelfs verhongering kon leiden. Veelvoorkomende ziekten waren de pokken, dysenterie en syfilis.

Wie ontdekte Congo?

Henry Morton Stanley reist in 1874, in opdracht van Britse en Amerikaanse kranten, naar Afrika om de Congorivier te exploreren. De hele wereld leest mee. Later claimt Stanley grote stukken van Congo in naam van Leopold II.

Waarom kreeg Leopold Congo?

Schrikbewind in Congo-Vrijstaat Leopold II moet er ook op toezien dat de levens van de inheemse bevolking verbeterd worden. Maar Leopold II legt als enige eigenaar van Congo-Vrijstaat deze voorwaarden naast zich neer. Hij beschouwt het gebied als privébezit en wil er zich mee verrijken.

Wat was de Frans-Franse Oorlog?

De Frans-Duitse of Frans-Pruisische Oorlog was een gewapend conflict tussen Frankrijk en een door Pruisen aangevoerde coalitie van de Noord-Duitse Bond en een aantal Zuid-Duitse koninkrijken dat duurde van 19 juli 1870 tot 10 mei 1871. Het eindresultaat was een overwinning voor Pruisen en zijn bondgenoten.

Wat was de Frans-Duitse Oorlog 1870-71?

Frans-Duitse Oorlog 1870-71. De Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) was een grote oorlog tussen Frankrijk en een aantal Duitse staten. Frankrijk wilde alleenheerser worden in Europa; het Duitse doel was de Duitse eenwording. De Frans-Duitse Oorlog was een belangrijke oorzaak van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, enkele tientallen jaren later.

Wat is de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk?

De Tweede Wereldoorlog in Frankrijk. Rond 1930 verkeert de wereld in een economische crisis en Duitsland wordt het hardst getroffen. Het land was sterk afhankelijk van export en moest flink betalen voor de Eerste Wereldoorlog waarvan het de schuld kreeg. Door o.a. deze omstandigheden kon Hitler in 1933 de macht grijpen.

Wat paste in de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen?

De oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen paste in het plan van Bismarcks Realpolitik: zijn plannen voor het verenigen van de Duitse staten tot één Duits Rijk. Dit werd door Frankrijk en Oostenrijk geblokkeerd. Deze staten wensten op het Europese continent geen vierde grootmacht naast Rusland, Frankrijk en Oostenrijk.

https://www.youtube.com/watch?v=vndY_oCT9Ms

Related Posts