Welke soorten kartels zijn er?

Welke soorten kartels zijn er?

Kartel (economie)

  • Een calculatiekartel is een afspraak tussen bedrijven over hoe de kostprijs van een product wordt berekend.
  • Een prijskartel is een afspraak tussen bedrijven om producten niet lager dan een bepaalde prijs te verkopen.

Wat is monopolistische concurrentie voorbeeld?

Een voorbeeld van monopolistische concurrentie is de detailhandel. Hier zijn veel leveranciers, maar de consument die voor een bepaald merk kiest, blijft er onder de gegeven omstandigheden aan trouw. Doordat de vraag zeer elastisch is, zullen de leveranciers concurreren met productexclusiviteit.

Hoeveel aanbieders monopolie?

De kenmerken van een monopolie zijn: Er is maar één aanbieder van een product. Het marktaandeel is dan 100%. Omdat er geen concurrentie is kan de enige aanbieder zelf de prijs van een product bepalen.

Wat zijn concurrentie maatregelen?

Dat zijn afspraken tussen bedrijven die de concurrentie beperken. Een voorbeeld daarvan zijn kartels, waarbij bedrijven afspreken niet met elkaar te concurreren of waarbij ze de verkoopprijzen van hun producten afspreken.

Wat is kartelverbod?

Elementen van het kartelverbod Zij verbieden ondernemingen zich collectief (door afspraken, artikel 101 EU-Werkingsverdrag) of individueel (door het misbruiken van hun machtspositie, artikel 102 EU-Werkingsverdrag) te onttrekken aan de concurrentie op de markten waarop zij opereren.

Wat is een Kartelovereenkomst?

v. (-en), doorgaans tijdelijke overeenkomst tot samenwerking tussen een aantal of alle ondernemingen in een zelfde bedrijfstak, meestal om in enigerlei vorm de onderlinge concurrentie te regelen, te beperken of uit te sluiten.

Wat is het verschil tussen volkomen concurrentie en monopolistische concurrentie?

Een monopolistische concurrentie lijkt op de volkomen concurrentie marktvorm. Er is een belangrijk verschil, namelijk dat er in een monopolistische concurrentie heterogene producten worden aangeboden. Je kan als aanbieder dus wel het verschil maken met een beter product waarvoor je meer geld kan vragen.

Welke bedrijven hebben monopolie?

We kennen in Nederland een aantal monopolies en in de meeste gevallen zijn dit staatsmonopolies, denk bijvoorbeeld aan Prorail, een bedrijf dat door de overheid beheerd wordt en verantwoordelijk is voor het beheer van de treinsporen in Nederland.

Wat is de Mededingingswet?

Het doel van het mededingingsrecht is om effectieve concurrentie te verzekeren. Dit gebeurt door middel van een verbod op gedragingen die eerlijke concurrentie in de weg staan. Voorbeelden hiervan zijn het kartelverbod, het misbruikverbod en controles op de naleving van de Europese mededingingsregels.

Wat houdt de Mededingingswet in?

Wet die concurrentiebeperkende afspraken verbiedt tenzij deze in het voordeel zijn van de maatschappij als geheel.

Wat is een Mededing?

Mededinging houdt in dat er sprake is van eerlijke concurrentie. De Europese Unie zorgt er voor dat hiervan voldoende sprake is tussen de ondernemingen van de lidstaten. De Europese Unie kent verschillende instellingen die zich bezighouden met verscheidene taken die relevant zijn binnen de Europese grenzen.

Wat is gezamenlijke consumptie?

Het concept ‘collaborative consumption’ – ook gezamenlijke consumptie of consudelen genoemd – is overal aan een opmars bezig. Burgers komen via lenen, ruilen, delen, huren op een andere manier in het bezit van spullen of diensten.

Wat is een kartelafspraak?

Een kartelafspraak is een afspraak tussen ondernemingen die de concurrentie tegenhoudt. Door kartelvorming doen bedrijven niet meer hun best om een zo goed mogelijk product aan te bieden voor een eerlijke prijs. Kartelvorming benadeelt consumenten en eerlijke concurrenten.

Wat is een kartelzaak?

Achtergrond. Een kartelzaak betekent voor de Europese Commissie gewoonlijk vele jaren onderzoek en administratieve behandeling en daarna jarenlange procedures in Luxemburg. Daarnaast is door het succes van het clementiebeleid de werklast van de Commissie de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.

Wat is collaboratieve consumptie?

Collaboratieve consumptie verwijst naar het feit dat het gebruik van een goed of dienst primeert over eigendom. Ze berust op het benutten van “ongebruikte” goederen of diensten.

Related Posts