Welke vakken zijn er op de middelbare school?

Welke vakken zijn er op de middelbare school?

In klas 1, 2 en 3 van havo en vwo krijgen alle leerlingen Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast krijgen ze de volgende vakken apart óf als leergebied: geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Ook zijn minimaal twee moderne vreemde talen verplicht.

Welke lessen kan ik geven?

U bent bevoegd als u een diploma van een lerarenopleiding heeft. Op dit diploma staat een bevoegdheid voor een bepaald vak (eerstegraads of tweedegraads). Er zijn verschillende subsidies voor leraren die een (extra) bevoegdheid willen halen.

Welke vakken krijg je in de brugklas vwo?

Verplichte vakken onderbouw vwo

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • 2 moderne vreemde talen, zoals Frans of Duits;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming of Klassieke culturele vorming;
 • lichamelijke opvoeding.

Verplichte vakken bovenbouw vwo

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming;
 • lichamelijke opvoeding;
 • 2e vreemde taal bij vwo. Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.

Wat zijn alle kernvakken?

De kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde. In het profiel C&M hoef je geen wiskunde te kiezen. Als je geen wiskunde kiest, zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.

Welke vakken horen bij welk profiel?

Per profiel zijn er vakken die je verplicht moet volgen. Havo: C&M: Geschiedenis en een moderne vreemde taal….

 • C&M: Wiskunde C of Wiskunde A of Wiskunde B en Geschiedenis.
 • E&M: Wiskunde A of Wiskunde B, Economie en Geschiedenis.
 • N&G: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde.
 • N: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde.

Welke vakkenpakketten havo?

Het vakkenpakket van leerlingen op het havo bestaat de eerste drie leerjaren uit een algemeen lesaanbod. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlingen een keuze voor een profiel. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.

Related Posts