Welke vergunningen heb je nodig als startende ondernemer?

Welke vergunningen heb je nodig als startende ondernemer?

Ambulante activiteiten Wanneer je producten verkoopt buiten je fysieke zaak, doe je aan ambulante handel. Denk maar aan de verkoop op markten, evenementen of de openbare weg. In die gevallen heb je een vergunning voor ambulante activiteiten nodig. Die vraag je aan bij een ondernemingsloket.

Wat is een eenmanszaak?

Wat is een eenmanszaak? Een eenmanszaak is een bedrijf waarvan één persoon de eigenaar is. Als eigenaar ben je in dit geval volledig verantwoordelijk voor de onderneming. De eenmanszaak heeft dus geen rechtspersoonlijkheid. Het is een economische activiteit van de natuurlijke persoon (jij dus) achter het bedrijf.

Wat zijn de kosten van een eenmanszaak?

Kosten. Bij KVK betaalt u eenmalig € 50 om uw eenmanszaak in te schrijven in het Handelsregister. Daarnaast bent u wettelijk verplicht een administratie bij te houden. U kunt dit uitbesteden aan een boekhouder of een accountant. De prijzen daarvoor liggen gemiddeld tussen de € 500 en € 1.000 per jaar.

Hoe Schrijft u uw eenmanszaak in bij de Belastingdienst?

Uw eenmanszaak schrijft u in bij het Handelsregister van KVK. U hoeft uw bedrijf niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. Dat gebeurt automatisch. De Belastingdienst bepaalt vervolgens of u ook ondernemer bent voor de omzetbelasting. In dat geval ontvangt u een btw-identificatienummer.

Wat is de tekenbevoegdheid van een eenmanszaak?

Tekenbevoegdheid. De eigenaar is altijd volledig tekenbevoegd. Als u stopt met uw eenmanszaak moet u uw zaak uitschrijven bij KVK. Ook moet u fiscaal afrekenen met de Belastingdienst. Is uw bedrijf in de loop der tijd meer waard geworden, dan betaalt u daar stakingswinst over.

Welke vergunningen eenmanszaak?

Sinds 1 januari 2018 kunt u de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samen aanvragen in 1 procedure: de omgevingsvergunning. U moet een vergunning aanvragen voor: stedenbouwkundige activiteiten: het bouwen, verbouwen, herbouwen of afbreken van gebouwen.

Wat is FAVV vergunning?

Ondernemingen die voedingsmiddelen produceren, verpakken, opslaan, vervoeren of in de handel brengen, moeten steeds een registratie of toelating aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Waarom Omgevingsloket?

Het is een hulpmiddel om te bepalen of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. U kunt wel direct na de check een aanvraag/melding starten. Een aantal gegevens uit de check wordt dan meegenomen in de aanvraag/melding.

Related Posts