Hoe afbetaling belastingen aanvragen?

Hoe afbetaling belastingen aanvragen?

Hoe kan ik voor mijn belastingen een betalingstermijn vragen?

  1. Ga naar MyMinfin.be .
  2. U aanmelden in de toepassing doet u: ofwel via itsme ® ofwel via uw identiteitskaart en uw pincode .
  3. Klik op ‘Mijn betalingen en terugbetalingen’, vervolgens op ‘Aanvragen van een afbetalingsplan’.

Wat gebeurt er als ik mijn BTW niet kan betalen?

Stel dat je je BTW echt niet kunt betalen, wat gebeurt er dan? Sinds 1 januari 2009 gelden er nieuwe regels voor betalingsverzuim. Je betaalt 2% boete over de niet-betaalde belasting. Het gaat om een minimale boete van € 50, die kan oplopen tot een bedrag van maar liefst €4.537.

Waar verkeersbelasting betalen?

Dat gebeurt bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Voor personenwagens en aanverwante voertuigen zijn de verkeersbelastingen en de inschrijving aan elkaar gekoppeld: zolang een voertuig ingeschreven is, moet u verkeersbelasting betalen.

Een afbetalingsplan vragen voor mijn belastingen

  1. U kunt deze termijn het makkelijkst en het snelst vragen via MyMinfin (externe link).
  2. Stuur het formulier naar één van onze Infocenters (externe link) (de gegevens van het Infocenter staan ook op uw betalingsbericht).

Wat als je je belastingen niet betaald?

Als je je belastingen te laat betaalt (na 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet), dan komen er nalatigheidsintresten bij. Je moet de intresten betalen, ook al krijg je afbetalingsmogelijkheden. De intresten beginnen te lopen op de 1ste dag van de maand na de vervaldatum van de belastingen.

Wanneer heb je een betalingsregeling nodig?

Je hebt een betalingsregeling nodig wanneer je afspraken hebt gemaakt over de betaling in termijnen van een of meer openstaande rekeningen. Met deze betalingsregeling leg je de afspraken goed vast. Je zorgt er gelijk voor dat je het hele bedrag meteen kunt opeisen en naar de rechter kunt stappen, mocht je klant de afspraken niet nakomen.

Hoe vermeld Ik een afbetalingsplan?

Vermeld in uw aanvraag: uw naam en uw adres. het kohierartikel van de aanslag waarvoor u een afbetalingsplan aanvraagt. de reden waarom u (nu pas) een afbetalingsplan aanvraagt. Voeg bij uw aanvraag de nodige bewijsstukken en onderteken de aanvraag.

Is de betalingsregeling tot stand gekomen?

Een brief om tot een betalingsregeling te komen schrijft u wanneer u een deel van u schulden kunt betalen. In de brief stelt u dan een betalingsregeling voor aan uw schuldeisers. De schuldeisers kunnen met het voorstel akkoord gaan indien deze op een redelijke wijze tot stand is gekomen.

Wat is een betalingsregeling voor schuldeisers?

Voorbeeldbrief betalingsregeling. Een brief om tot een betalingsregeling te komen schrijft u wanneer u een deel van u schulden kunt betalen. In de brief stelt u dan een betalingsregeling voor aan uw schuldeisers. De schuldeisers kunnen met het voorstel akkoord gaan indien deze op een redelijke wijze tot stand is gekomen.

Related Posts