Hoe bereken je de diameter cirkel?

Hoe bereken je de diameter cirkel?

Stel, de diameter (de middellijn) is 10 cm, dan is de straal dus 5 cm. Soms weet je de straal van een cirkel niet. Dan moet je de diameter berekenen met de omtrek van een cirkel. Je gebruikt daarbij de volgende formule: diameter = omtrek / pi.

De diameter is gelijk aan twee keer de straal. Je kunt wat dat betreft ook de doorsnede van de cirkel meten om tot de diameter te komen. Je kunt de diameter berekenen door de straal te vermenigvuldigen met twee, wat gemakkelijk werkt wanneer je die al weet.

Wat is de diameter van een cirkel?

De diameter van de cirkel is de doorsnede, die is twee keer langer dan de straal. Je kunt er dus vanuit gaan dat de straal van een cirkel zo’n 6,28 keer op de rand past, de diameter van de cirkel past er 3,14 keer op.

Wat is de straal van een cirkel?

De straal is de afstand van het midden van de cirkel tot de rand. Bijvoorbeeld, als de straal van de cirkel 4 cm is, dan is de diameter van de cirkel 4 cm x 2, oftewel 8 cm.

Hoe berekenen we de omtrek van een cirkel?

BEREKEN Omtrek naar diameter. Je kunt daarnaast de diameter berekenen door uit te gaan van de omtrek van een cirkel. Je kunt de omtrek berekenen door pi te vermenigvuldigen met de diameter. Pi ronden we in dit geval even af tot 3,14, maar normaal gesproken staan er veel meer cijfers achter de komma.

Hoe kun je De oppervlakte van een cirkel berekenen?

Je kunt de oppervlakte van de cirkel berekenen aan de hand van de diameter, omdat je op basis daarvan na kunt gaan hoe lang de straal is die je daarvoor kunt gebruiken. Om de oppervlakte van een cirkel te berekenen heb je de straal nodig, die je kunt berekenen op het moment dat je de diameter van de cirkel kent.

Je gebruikt daarbij de volgende formule: diameter = omtrek / pi. Deze formule kan je ook gebruiken om de omtrek te berekenen. Als je weet wat de diameter is, gebruik je de formule: diameter * pi = omtrek. Soms wordt de formule ook anders gebruikt: omtrek = pi * 2 straal.

Hoe bereken je de omtrek van een cirkel met een diameter?

Hiervoor gebruiken we de formule omtrek cirkel = diameter x π.

Related Posts